Markus hjälper företag att lyckas


Träffa Markus Carpvik, som jobbar som chef för Företagsmarknad. Han är ansvarig för Jönköping Energis försäljning och affärsrelationer inom B2B.

markus.jpg

Vad tycker du är mest utmanande i din roll?

Ska jag peka ut en enskild sak är det att skapa rätt bild av Jönköping Energi,att kunden ska ha förväntningar på oss, som kanske är både bredare och djupare än de förväntningar som funnits tidigare. Det skapar också ett positivt tryck på oss själva att bli starkare och leverera enligt de höjda förväntningarna.

Vad kan du hjälpa företag med framöver?

Vi vill gärna fördjupa våra relationer med företag inom olika branscher i Jönköpings kommun, hjälpa dem att lyckas med deras kärnverksamhet, och att de ska se oss som en naturlig samarbetspartner för utveckling i energi- och infrastrukturfrågor. Det kan framåt konkret handla om att vi tar ett större ansvar för drift och underhåll av värmen i fastigheten, att vi hjälper till med kommunikation och övervakningstjänster eller löser frågor runt fordonsladdning.

Vad är du stolt över?

Att vi på kort tid tagit tydliga kliv i relationen med flera av våra viktigaste kunder, där vi gemensamt utvecklas framåt. Ett kvitto på det är att vi 2017 fått utmärkelsen Sveriges mest nöjda fjärrvärmekunder på företagssidan.

Kontaktinformation

Markus.Carpvik@jonkopingenergi.se 
036-10 83 65