Helena vill skapa goda förutsättningar för att alla medarbetare ska känna engagemang och arbetsglädje


Möt Helena Lundstedt, HR-chef på Jönköping Energi. Dagligen arbetar hon och hennes team med kompetensförsörjning och med företagskulturen, då alla medarbetare ska trivas, utvecklas och har kul på jobbet.

Helena-Lundstedt-650x400-2.jpg

Vad tycker du är mest utmanande i din roll?

Det finns mycket som är utmanande. Det mest utmanande i min roll som HR-chef är att pendla mellan den enskilda medarbetarens perspektiv och verksamhetens bästa. För att ha förmågan att leverera befintliga och kommande produkter och tjänster behöver vi ständigt ha fokus på effektiva arbetssätt och kompetensutveckling. Jönköping Energi har idag många olika spännande yrkesroller och här är det viktigt att tänka både nuläge och framtida behov av kompetens. 

Vad bidrar din roll och område med för att vara ”en god kraft för Jönköping”?

Att jobba med HR innebär att skapa förutsättningar för att verksamheten ska nå sina mål. När medarbetare känner engagemang och arbetsglädje då smittar det och blir positivt för resultatet i vår verksamhet och ger nöjda kunder. Vi vill vara en god arbetsgivare i Jönköping med hållbara arbetsförhållanden där medarbetare trivs, utvecklas och har kul på jobbet! 

Vad är du stolt över?

Jag är stolt över att vi på företaget bidrar till ett bra klimat med våra produkter och tjänster, att vi är ett företag som satsar mycket på utveckling och sist men inte minst, att vi aktivt arbetar med vår företagskultur.

Kontaktinformation

helena.lundstedt@jonkopingenergi.se
036-108299