Alexander har koll på bränslet


Träffa Alexander Lagerström som jobbar som Bränslelogistiker på Jönköping Energi. En roll som innebär att hålla koll så att det finns ett jämnt flöde med bränsle till våra pannor på Kraftvärmeverket.

alexander.JPG

Vad tycker du är mest utmanande i din roll?

Att ha rätt bränsle på rätt plats vid rätt tidpunkt. Den stora osäkerheten är vädret som påverkar i stor grad vilka anläggningar som ska nyttjas och hur hårt de ska gå för produktion av värme och el.

Vad kan du hjälpa företag med framöver?

Vi arbetar för att minimera användningen av fossila bränslen, där vårt mål är att bli helt fossilfria. Under 2019 var andelen energi från olja i fjärrvärmenätet cirka 1 %. 

Vad är du stolt över?

Att vi kan ta tillvara på energin från restprodukter i samhället för produktion av el och värme.

Vad tycker du är det bästa vi erbjuder vår kund nu och i framtiden?

Jag tycker att vi levererar en samhällsviktigt funktion i fjärrvärmen med en hög kvalitet och pålitlighet där produktionen är centraliserad vilket ger bra förutsättningar för säker, miljövänlig och effektiv produktion på Torsvik.