Möt några av våra medarbetare

Markus Carpvik


Träffa Markus Carpvik, som jobbar som chef för Företagsmarknad. Han är ansvarig för Jönköping Energis försäljning och affärsrelationer inom B2B.

Läs mer

Anna-Frida Eriksson


Träffa Anna-Frida Eriksson som jobbar som avdelningschef på en avdelning som ansvarar för bränsleförsörjning och askomhändertagande på samtliga anläggningar där Jönköping Energi producerar el och fjärrvärme.

Läs mer

Sebastian Aguilera


Träffa Sebastian Aguilera, som jobbar som kundansvarig på vår avdelning för företagsmarknad. Han hjälper företag att ta helhetsgrepp på deras energifrågor.

Läs mer

Ann-Kristin Lagervall


Träffa Ann-Kristin Lagervall, systemförvaltare av projekterings- och dokumentationsprogrammet dpCom som vi har för utbyggnaden av fibernätet i Jönköpings kommun. Hon ser till att programmet fungerar, ger support och utbildar, så ca 100 användare dagligen får sin vardag att fungera.

Läs mer

Erik Wiström


Träffa Erik Wiström som är chef för affärsutveckling. Tillsammans med sina medarbetare ansvarar Erik för utveckling av nya och befintliga produkter/tjänster hos oss på Jönköping Energi.

Läs mer

Helena Larsson


Träffa Helena Larsson. Hon jobbar som säljare på Företagsmarknad. Med hennes långa erfarenhet inom energifrågor ger hon våra kunder den bästa möjliga servicen.

Läs mer

Maria Koivisto


Ca 5000 hushåll per år har fått tillgång till fiber genom Jönköping Stadsnät Wetternet, de senaste åren. Träffa Maria Koivisto, säljsamordnare på Jönköping Energi, som arbetar med att se till så att du som kund får rätt information kring din fiberanslutning.

Läs mer

Johan Granath


Träffa Johan Granath, som jobbar som Entreprenadchef. Ett arbete som innebär ansvar för verksamheten som bygger ut och underhåller elnätet, fibernätet och gatubelysningen.

Läs mer

Pier Henriksson


Träffa Pier Henriksson som arbetar som skiftchef på vårt kraftvärmeverk ute på Torsvik. Ett arbete som kräver snabba beslut och pågår dygnet runt alla årets dagar.

Läs mer

Annie Grann


Möt Annie Grann som arbetar med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Från strategisk nivå till detaljer kring lagkrav och systematiskt arbete.

Läs mer

Helena Lundstedt


Möt Helena Lundstedt, HR-chef på Jönköping Energi. Dagligen arbetar hon och hennes team med kompetensförsörjning och med företagskulturen, då alla medarbetare ska trivas, utvecklas och har kul på jobbet.

Läs mer

Johan Ihrman


Möt Johan Ihrman, Inköpsansvarig på Jönköping Energi, som hoppas bidra till företagens lönsamhet genom avtal på leverans av energi och kommunikation med bästa kvalitet till rätt kostnad för kunden.

Läs mer

Carina Schmidt


Möt Carina Schmidt som jobbar som mätvärdestekniker hos Jönköping Energi.

Läs mer

Mia Ahlgren


Möt Mia Ahlgren, kundservicehandläggare. En av de glada röster du möter när du kontaktar oss på Jönköping Energi.

Läs mer

Cathrin Bäckstrand


Träffa Cathrin Bäckstrand, verksamhetsutvecklare på Jönköping Energi. I sin roll som verksamhetsutvecklare arbetar Cathrin just nu med att etablera ett projektkontor, med ansvar kring projektstyrning, samt programmet ”Vägen” som är vårt samlingsnamn för hur vi jobbar med strategi, struktur och kultur på Jönköping Energi.

Läs mer

Helen-Tholander


Möt Helen Tholander, HR-specialist på Jönköping Energi som bl.a. arbetar för att hitta rätt kompetens för dagsläget men också till framtida kompetensbehov.

Läs mer

Jonas Wikström


Möt Jonas Wikström, projektledare på Jönköping Energi inom Värme & Kraft, som till vardags arbetar med utbyggnaden av vårt fjärrvärme- och fjärrkylanät för att fler ska få möjligheten att ansluta sig.

Läs mer

Madelene Johansson


Möt Madelene Johansson, kundservicehandläggare. En av de glada röster du möter när du kontaktar oss på Jönköping Energi.

Läs mer

Linda Svensson


Möt Linda Svensson som jobbar som marknadskommunikatör. Hon är en i gänget på Kommunikationsavdelningen som jobbar med att marknadsföra alla bra tjänster som Jönköping Energi erbjuder.

Läs mer

Dennis Wennerholm


Möt Dennis Wennerholm, Projektledare Opto. En av de glada drivkrafterna som arbetar med utbyggnaden av stadsnätet så att du ska få fiber.

Läs mer

Christoffer Ohlander


Träffa Christoffer Ohlander som jobbar som Affärsingenjör på Jönköping Energi. Christoffer brinner för att hitta smarta lösningar för våra kunder.

Läs mer

Ahmed Najeeb


Möt Ahmed Najeeb, planeringsingenjör inom Elnät på Jönköping Energi. En god kraft som jobbar med att förbättra elnätet och ansluta nya kunder.

Läs mer

Peter Soltesz


Möt Peter Soltesz som jobbar som Fastighetsansvarig hos Jönköping Energi.

Läs mer

Tobias Dahlberg


Möt Tobias Dahlberg som jobbar som affärsutvecklare på Jönköping Energi.

Läs mer

Rickard Syrén


Möt Rickard Syrén, Optoingenjör och beställare. Han arbetar bland annat med utbyggnaden av fibernätet så att du och alla andra Jönköpingsbor kan få fiber.

Läs mer