Tillsammans gör vi Jkpg till den smarta staden


Den smarta staden bygger på kommunikation och datainsamling. Digitalisering är en framgångsfaktor för att kunna effektivisera verksamhet med hjälp av data. I flera år har det öppna fibernätet varit en grund för datakommunikation. Lägg nu till ett öppet nät för smarta sensorer så blir det riktigt intressant när du kan samla in och mäta saker som tidigare var omöjligt.

smartastaden-webb.png

Just nu pågår utbyggnaden av ett öppet nät för sensorer baserat på LoRa-teknik. Vid årsskiftet 2018/2019 är det fullt utbyggt och ger möjlighet att via strömsnåla och kostnadseffektiva sensorer samla in data eller larma vid olika situationer.
– Genom att koppla upp olika saker minskar vi det ökade behovet av tidskrävande insatser för övervakning och underhåll i våra växande städer, berättar Lennart Jarl, chef produkt och drift av stadsnätet.
Begreppet Internet of things florerar i alla tänkliga sammanhang och det nya öppna nätet kan sammanfattas som trådlös infrastruktur för Internet of Things som med hjälp av LoRa-sensorer gör det möjligt att kommunicera genom att fånga upp signaler från sensorerna.

Data är det guldet

Allt mer beslut fattas baserat på data, att mäta och samla in data är en viktig del i att kunna skapa digitala lösningar som ger värde och nytta för användaren. Genom att sensorerna är både billiga och strömsnåla kan de placeras på platser och föremål som tidigare inte var möjliga.

Till exempel kommer sensorer hjälpa oss att tömma soptunnan on-demand, livbojar kan larma om de tas ner, parkeringsplatser kan märkas ledig eller upptagen. Möjligheterna är stora eftersom sensorerna som använder LoRa-teknik är både strömsnåla och billigare än andra sensorer som använder andra tekniker för överföring av signalen.

Vi satsar öppet

– Likt det öppna stadsnätet är även LoRa-nätet öppet, vi väljer att kalla det för öppen stadshubb. Hubben utgör en viktig basinfrastruktur
i en smart stad och är ett naturligt komplement till det öppna stadsnätet, säger Lennart Jarl. I reportaget om Innovation Race på nästa
uppslag kan du läsa om flera olika tänkbara användningsområden där stadshubben kan samla in och skicka vidare data till dess ägare.

En stadshubb är...

... en trådlös infastruktur för Internet of Things som med hjälp av LoRa-tekniken gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Just nu
ingår 29 kommuner, med tusentals olika sensorer tillgängliga, i en gemensam stadshubbsallians.


Läs mer på www.stadshubbsalliansen.se