Stabil prissättning för 2019 års fjärrvärme


Vi är glada att kunna möta förväntningar och hålla vårt löfte om en pålitlig och konkurrenskraftig prisutveckling för fjärrvärmen även inför nästa år. Vi förändrar inte priset under 2019.

Vår prognos för höjning kommande åren är 1% år 2020 och 0-2% för år 2021.

De främsta anledningarna till att vi kan hålla oförändrad prisnivå under 2019 är hög tillgänglighet i produktionsanläggningarna på Torsvik, fortsatt bra effektiviseringsarbete samt ovanligt bra fjärrvärmeförsäljning under februari och mars 2018.

Fjärrvärme är en stabil och långsiktig lösning för uppvärmning. Därför är vi måna om att du som kund känner dig trygg med produkten och dess utveckling både när det gäller funktion och pris. En långsiktig trygghet skapar vi bäst genom att utvecklas tillsammans med våra kunder och regelbundet föra en öppen dialog. En del i det arbetet är arbetssättet som kallas för Prisdialogen. Det är en modell som innefattar dialog med kunder lokalt och central prövning från Prisdialogens styrelse av bland annat prisändring på fjärrvärme. Genom arbetssättet skapas en kvalitetssäkring för er som kund.

Bakom Prisdialogen står Energiföretagen Sverige, Riksbyggen och SABO. I vår lokala dialogprocess väljer vi att bjuda in ett 20-tal kunder som representerar ett tvärsnitt av våra kunder från olika branscher och för att på så sätt få en god dialog med bred representation.

Har du frågor om din fjärrvärme eller vill veta mer om våra andra tjänster så som Tillsynsavtal, tveka inte att kontakta oss. Vi kan fjärrvärme! År 2017 fick vi utmärkelsen Sveriges nöjdaste företagskunder i en kundundersökning gjord av undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex.