Paketlösningar för smidig laddning av elbilar


Sedan några veckor tillbaka har Jönköping Energi startat försäljning av paketlösningar för fordonsladdning till företagskunder och bostadsrättsföreningar i Jönköpings kommun.

laddning.jpg

– Gensvaret har varit mycket stort från våra kunder. Det finns ett fantastiskt intresse hos våra företagskunder och bostadsrättföreningar att kunna erbjuda sina besökare eller boende möjlighet att ladda sin elbil, säger Mårten Nelson, affärsingenjör och expert inom Jönköping Energis laddlösningar för elbilar.

Ändringsbudgeten, som presenterades av den sittande S-MP- regeringen med stödpartierna L och C i mitten av april, innebär en ökning på 750 miljoner till utbyggnad av laddboxar, i både privat- och offentlig miljö inom ramen för klimatklivet. Samtidigt tillförs 300 miljoner till solcellspengar i den nya förändrade budgeten jämfört med M-KD:s januaribudget. Det innebär en nivå på 736 miljoner kronor som går till direkt stöd för utbyggnaden av solceller.

Minska koldioxidutsläppen

– Regeringens satsning på att ge fortsatt investeringsstöd via klimatklivet känns positivt. Det visar att vår miljösatsning på både elbilar och solel är rätt väg att gå för att minska koldioxidutsläppen, säger Åke Nyström, kundansvarig på Jönköping Energi.

Paketerbjudandet för laddboxarna innehåller bl.a. en betallösning med chipkort för att smidigt kunna utnyttja möjligheterna fullt ut för laddning både internt i företaget, i bostadsrättsföreningarna och på de offentliga laddplatserna i kommunen.

Och bolaget tar hand om helheten från start till mål. Det innebär bland annat alltifrån kartläggning, planering och installationsgenomförande till att ta hand om fakturahantering och eventuellt elhandelsavtal.

 – Hållbarhet är en ledstjärna för oss för att nå miljö- och klimatmålen som är satta på central nivå.
Tillsammans med våra kunder har vi möjlighet att påverka omställningen till hållbara transporter genom att erbjuda smidig laddning, fortsätter Mårten Nelson.

Två spår

Jönköping Energi presenterar två spår för att utöka antalet laddboxar, det ena handlar om att installera fler publika stolpar och det andra rör sig om färdiga laddlösningar till företag och bostadsrättföreningar.

Hållbarhet

Ju fler elbilar på marknaden dessto mindre koldioxid släpps ut i luften. Detta är en enkel sanning som Jönköping Energi har arbetat länge för att förverkliga. Det kommunala energibolaget arbetar enligt en långsiktig strategi för att minska fossilberoendet.

– I nästa steg kan vi ladda elbilarna med el från lokala solenergianläggningar, som kommer att kunna kombineras med batterilagring för fullt nyttjande av solel, utvecklar Åke Nyström.

Ake-Marten.jpg

Fr.v: Åke Nyström, kundansvarig och Mårten Nelson, affärsingenjör

Laddning till dina boende och hyresgäster

Som fastighetsägare har du stor chans att påverka och bidra till en ökad hållbarhet genom att erbjuda dina boende och hyresgäster laddning.

Laddning för fastigheten

Elbilsladdning för företag

Erbjud anställda, kunder och besökare att ladda elbilen vid ditt företag.

Laddning för företaget

Smidig och trygg laddning hemma

Vår laddbox är speciellt anpassad för laddning i hemmet, vilket ger dig en betydligt säkrare men också effektivare laddning. Vi hjälper dig hela vägen fram till installerad laddbox.

Laddning hemma

Laddning längs vägen

Ladda elbilen med förnybar el på någon av våra laddstationer i Jönköping. Dessutom får du tillgång till laddstationer över hela landet.

Våra publika laddstationer i Jönköping