En god affär


Att producera energi som gör gott för samhället är en sak. Och en helt annan att effektivisera användningen av den till max. Det är detta som gör samarbetet mellan Jönköping University och Jönköping Energi så framgångsrikt. Det starkaste argumentet för att arbeta med energieffektivisering är att det sparar pengar. Både när det gäller att välja rätt från början och att ständigt förbättra det nuvarande.

intervjupersoner-ju-450.jpg

Jönköping University har varit kund sen urminnes tider. Det miljömedvetna arbetet började redan 1997 när campus placering valdes. Sedan dess har kamratskapet bidragit till att Jönköping Energi började med fjärrkyla och att högskolan var först att koppla upp sig på fiber med stadsnätet Wetternet. Ytterligare har fjärrvärme och förnybar el från Jönköping Energi bidragit till att högskolans byggnader idag är miljödiplomerade enligt Jönköpingsmodellen. Men samhällskraven och byggkraven har förändrats mycket sen dess och arbetet med att förbättra och optimera de olika byggnadernas energiförbrukning och miljöavtryck pågår hela tiden.

- Vårt starkaste argument för att arbeta med miljöfrågorna är att effektiv energianvändning sparar pengar. Är det positivt ur miljöperspektiv så gör vi det. Vi har andra förutsättningar än andra företag och behöver inte se en lönsamhet förrän om 50 år. Det gör att vi kan jobba väldigt långsiktigt, säger Göran Carlsson, vd på Högskolefastigheter AB.

Ständig förbättring

Att jobba med energieffektivisering och miljöarbete handlar till stor del av att förstå sig på beteenden och att kunna kartlägga dem. Högskolan är komplex på det viset att lokalerna nyttjas av många olika grupper med många olika syften.

- Sedan några år tillbaka har nästan alla toaletter närvarostyrd belysning. Innan jag la fram belysnings-förslaget gjorde jag en egen observation en fredagseftermiddag. Det visade sig att det var väldigt många toaletter som skulle stått tända ända till måndag morgon, säger Marie-Louice Jarl, miljösamordnare på Högskolan för lärande och kommunikation.

- Det gäller att plocka de lågt hängande frukterna, det som vi med relativt små medel kan göra stora skillnader med, säger Göran Carlsson

 ju-450.jpg

Numer är de flesta lampor utbytta till LED, belysningens styrka kan styras centralt, ventilationen är behovsanpassad med hjälp av koldioxidgivare, karuselldörrar skyddar mot utomhusklimatet, i lunchrummen finns kallvattenkranar och fönstren är bytta. Under sommaren när det är relativt tomt på folk får dessutom kyla och värme gå på sparlåga.

- Vi får ofta kompromissa och överlägga mellan miljö och människa. Lokalernas trivsel måste gå först. Till exempel är rörelsestyrd belysning på kontoren knivigt att få till bra när de plötsligt stängs av för att en suttit stilla för länge, säger Göran Carlsson.

- Nu har vi däremot kommit till en punkt där det är svårt att hitta nya förbättringar. Nu är det tekniken som måste komma ifatt, säger Stefan Bodin, byggnadsingenjör på Högskolefastigheter AB.

Men visst har det gått framåt. Teknikens största effektivisering kan ses i datahallarna.

- Genom att virtualisera och använda mer energieffektiva servrar har både energiförbrukningen och utrymmet halverats. De kvarvarande servrarna är placerade i mindre rum som byggts med teknik likt den som används för att bygga in en balkong eller uteplats för att kunna koncentrera nedkylningen till en mindre del av datahallen, säger Stefan Henriksson, IT-chef på Jönköping University.

Välj rätt från början

Snart står en ny byggnad klar på campus. Huset bredvid Högskolan för lärande och kommunikation ska bli en miljöbyggnad silver. För att underlätta miljöarbetet och energieffektiviseringen har många val gjorts redan i planeringsstadiet. Att välja rätt från början sparar tid, pengar och energi. En stark miljöprofil kan också användas som konkurrenskraft både inom utbildning och forskning menar Marie-Louice Jarl.

- I och med att fler och fler blir medvetna om de resurseffektiva energiförsörjningsalternativen kommer också fler att fråga efter det, säger hon.

bygge-ju-450.jpg

Den nya byggnaden ska ha fjärrkyla, fjärrvärme, förnybar el, solceller på taket och laddmöjligheter för elbil och elcykel i garagen.

- Certifieringen miljöbyggnad silver kräver en hel del. En del är valet av byggmaterial, naturliga byggmaterial. Men också energiförsörjningen och vilka förutsättningar vi ger den, säger Göran Carlsson.

karta-ju-450.jpg

Källa: Campusplan, Jönköping University

Inom 20 år kan studentantalet ha ökat med 30 procent och personalstyrkas fördubblats mot idag.

Därför ska det om fem år finnas en detaljplan för nybyggnad både mellan Campus Arena och Munksjön och mellan Hälsohögskolan och Hälsoparken. Konstruktionen av dessa förväntas inget annat än att genomsyras av samma långsiktiga och effektiva energi.

- I bygget av nya hus vill vi följa samhällsutvecklingen. Eller helst att ligga före, säger Göran Carlsson.