Grön flygplats- Ger lyftet efter krisen


Det är bara något dygn sedan de stora flygbolagen aviserade att de ställt in i princip alla sina flyg. Rubrikerna är nattsvarta. Hur ska vi kunna prata framtidens flygplats nu tänker jag när jag kliver in i en helt tom avresehallen på Jönköping Airport. Incheckningsdiskarna är stängda. Inga avgångar på skärmen. En dryg timme senare visade det sig att framtidstron ändå är stark. Och att framtiden tillhör den gröna flygplatsen.

gron-flygplats.jpg

Rony Forsberg, vd och Henrik Älverdal, marknadschef tar emot på kontoret med en armbågshälsning såklart. Svårt att greppa. En absurd situation när allt står still. Det går inte att hymla med. Men tur ändå att vi är en flygplats som vilar på flera ben. Vi har fraktflyget som fortsätter i samma styrka, vi är en av landets 10 beredskapsflygplatser och hanterar samhällsviktiga transporter som sjukvårds-, polis- och brandflyg till exempel, säger Rony Forsberg.

Elflyg och biobränsle

Från kontoret har han utsikt över start-/landningsbanan och flygplansplattan. Där ligger just nu all chartertrafik nere. Liksom inrikeslinjerna till Stockholm. En kris som dessutom kommer efter en lång period som prövat flyget med flygskamsdebatten. Para doxalt ser Rony lyftet för den regionala flygplatsen i någon slags kombination av dessa tuffa utmaningar:

– Flyget måste ta sitt ansvar när det gäller hållbarhet och miljö. Den tuffa debatten har satt fart på mängder av innovationer och teknisk utveckling. Sverige ligger långt framme i allt från elflyg till biobränslefabriker. Det kommer att bli ännu viktigare att ta sikte på när livet efter Corona tar vid, säger han.

"Vi vill vara spjutspets"

Ett av framtidsprojekten som Jönköping Airport är delaktiga i är Grön Flygplats.
– En handlingsplan från Sveriges 34 regionala flygplatser där vi ska ha ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045, berättar Henrik Älverdal.
– Vi i Jönköping har bestämt oss för att vara spjutspets och drivande i den gröna omställningen, förstärker Rony Forsberg och delger en lång lista med utvecklingsprojekt:

•  Flygplatsens samtliga fordon är fossilfria.
•  En nybyggd  bränsledepå med möjlighet att hantera biobränsle är på plats.
•  På flygterminalens tak finns solceller monterade sedan januari 2019. Tillsammans med Jönköping Energi ser flygplatsen över möjligheterna att lagra energin så att överskottet som blir på sommaren skulle kunna användas på vintern. Till exempel till att värma landningsbanan och göra den fri från snö och is.


•  Dialog med Jönköping Energi om att koppla på flygplansvärmare till fjärrvärmenätet. Flygplansvärmare är som en stor eldriven kupévärmare och kräver mycket energi. En lösning med uppvärmning via fjärrvärme skulle sänka kostnader och miljöpåverkan radikalt.
•  Laddstolpar på bilparkeringen finns redan idag, men det kommer att utökas i takt med att efterfrågan ökar.
•  Ett projekt med att undersöka möjligheterna att använda flygplatsens enorma gräsytor för att bygga en kommersiell solcellspark är igång.
• Flygplatsen är Husqvarna AB:s testflyg-  plats för autonoma fordon. Stora gräsklippare som sköter sig själva.
• Energieffektivisering i samverkan med Jönköping Energi. All belysning är numera LED. Fläktsystemen i byggnaderna har gåtts igenom så att luften används på rätt sätt.

– Inom några år kommer vi ha det första elflyget i luften. Med det ritar vi om strukturkartan för flyg. Mindre elflyg kommer att flyga direkt mellan de regionala flygplatserna, säger Henrik Älverdal.

Strukturförändring av inrikesflyget

Ett försöksprojekt i Göteborg har ett elflyg igång med 19 passagerarplatser och en räckvidd på 400 km.

– Småskaligt inrikesflyg som kan flyga direkt till mindre flygplatser utan omvägar till de stora flygplatserna. Då kan vi som mindre, lokal aktör hitta nya resenärer, nya vägar. Elflyget kommer att förändra hela inrikesflyget. Det skulle bli mer som kollektivtrafik och nya linjer kan etableras snabbt efter behov eftersom elflyget skulle bli så mycket billigare driftsmässigt, säger Rony Forsberg.

Var ligger utvecklingen för elflyg idag?
– Tester är som sagt igång. Bland annat testas flygning i kalla förhållanden mellan ett antal flygplatser i Sverige och Norge.

Sedan gäller det att hitta standards för laddning så att det finns en gemensam linje. Infrastrukturfrågor kring laddmöjligheter och kablar fram till laddplatser är ju också en viktig del, men som är svår att planera för innan det finns tydliga standards, säger Henrik Älverdal.

Flygbränsle från skogen?

Om elflyget ses som framtiden för det korta inrikesflyget är biobränsle hetast när det kommer till längre flygningar.

– I USA finns en fabrik där man tillverkar flygbiobränsle av begagnad frityrolja. Vi i den här delen av världen ser ju potential i att göra biobränsle av restprodukter, grenar och toppar, från skogen. Men än så länge finns ingen fabrik i stor skala, säger Rony Forsberg och fortsätter:

– En stor del flyger redan idag med inblandning av biobränsle. Jas 39 Gripen har flugits med 100 procent biobränsle, med samma dragkraft och prestanda som konventionellt flygbränsle. Så vi vet att det fungerar. Den gröna flygplatsen – det gröna flyget är inte så långt bort. Och jag tror att när vi är igenom utmaningarna vi står i nu så kommer den inriktningen vara viktigare än någonsin.

Låt oss fjärrvärma dig

Skicka intresseanmälan så kontaktar vi dig och tar fram ett erbjudande anpassat för din verksamhet.

Intresseanmälan fjärrvärme

Mer skön läsning

Kolla in senaste numret av Blixten Magasin Företag med spännande läsning om bl.a. fordonsladdning, fjärrvärme och solceller

Läs Blixten Magasin Företag

Personlig kontakt

Vi hjälper dig. Kontakta oss på Företagsmarknad direkt

Kontaktuppgifter till Företagsmarknad