Fjärrkyla ger miljövinster på Asecs - komfort för shoppingsugna


Asecs genomgår just nu spännande förändringar. Steg för steg tas nyrenoverade delar av köpcentrat i bruk. Och man gör det med ett helt nytt kylsystem, baserat på fjärrkyla från Jönköping Energi.

– Miljö, ekonomi och säker drift är några av fördelarna med fjärrkyla, säger Bengt Jönsson, teknisk förvaltare på Newsec som förvaltar Asecs.

Enkelt beskrivet fungerar fjärrkyla som fjärrvärme – fast tvärtom såklart. Det vill säga att det är kallt vatten som transporteras i rör, i slutet system, och kyler ner batterier i ventilationsaggregaten som sedan för ut den kylda luften.

– Våra tidigare kylmaskiner innehöll ju någon form av köldmedia. Det är ju en miljörisk och både dyrt och farligt om det skulle börja läcka. Nu är det ju vanligt vatten så skiftet är en del i Alectas omfattande miljösatsningar för sina fastigheter, säger Bengt.

 

Mänskliga värmen påverkar mest

Övergången till fjärrkyla har också inneburit att en hel del utrymmen frigjorts för att kunna användas till annat:
– Fjärrkyleväxlarna tar liten plats i jämförelse med våra tidigare kylmaskiner. Vi behöver inte heller knyta upp oss i serviceavtal då driftsunderhållet ombesörjs av Jönköping Energi. Ytterst är satsningen för att förbättra komforten för besökare och alla som arbetar i lokalerna.
– Vi har ett kylbehov hela året. Ju fler besökare desto varmare blir det. De senaste årens övergång till LED-belysning i butikerna har minskat kylbehovet, men det är fortfarande människornas värmeutstrålning som påverkar kylbehovet mest.

Vättervatten på sikt

2017 togs beslutet att ersätta befintliga kylsystem på Asecs med fjärrkyla. Utbyggnaden för hela A6-området började med Castellums kontorsfastigheter och Hedin bil. För själva köpcentret utvecklas sedan kylleveransen i takt med att det nya köpcentret
växer fram. Med de nya lokalerna på Asecs höjs takhöjden markant.

–18 meters takhöjd ger nya utmaningar. Större luftmassor att styra, förklarar Bengt. Än så länge är kylvattnet till fjärrkylan på Asecs producerat i ett mindre system. På sikt ska dock en närbelägen, välkänd, stor, kall sjö göra jobbet.

– När vi kopplas in på Vättervattensystemet är det ju så miljösmart det kan bli, säger Bengt Jönsson.

Så fungerar fjärrkyla till ditt företag

Fjärrkyla fungerar som fjärrvärme, fast tvärtom. Istället för varmt vatten så pumpar vi ut kallt vatten till kunderna.

Läs om hur fjärrkyla fungerar

Vill du veta mer?

Vi vill gärna ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande, skicka in din intresseanmälan för fjärrkyla redan idag så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan fjärrkyla