Brf Klostergården: Ny fjärrvärmecentral med smart kommunikation


Bostadsrättsföreningen Klostergården, centralt på Torpa i Jönköping, har haft fjärrvärme sedan fastig­heterna uppfördes tidigt 1990-tal. – Då installerades vår första fjärrvärmecentral. Med stora ackumulatortankar för varmvattnet. Anläggningen hade blivit lite till åren och behövde ersättas av ett nytt system, berättar Berth Axelsson, ordförande i föreningen.

klostergarden_2.jpg

Jönköping Energi hjälpte föreningen med upphandlingen och sedan hösten 2016 är en ny anläggning på plats.

– Fjärrvärme var en självklarhet eftersom det fanns i huset sedan tidigare. Sedan ville vi ha en säker och trygg lösning.Totalt består Klostergården av 151 lägen­heter och ett antal butiksytor.

Ny värmeväxlare och byte av nästan 800 radiatortermostater i lägenheterna genom­fördes. Totalt en investering på omkring 900 000 kronor.

Optimera systemet

– Gårdshusen och ”stenhusen” har delvis skilda behov för att klara uppvärmning­en. Nu ligger de på olika slingor och styrs utifrån sina speciella behov. Det ger bättre komfort för alla parter, säger Jonas, fastig­hetsskötare på BRF Klostergården.

I det nya systemet finns också en ”smart” funktion som kommunicerar direkt till Jön­köping Energi.

– Den känner av och felrapporterar di­rekt och Jönköping Energi skickar personal för åtgärd. En process som går så snabbt. Tidigare behövde vi mer eller mindre kän­na att något var fel genom att tempera­turen sjönk i lägenheterna. Då blev tiden från stopp till åtgärd alldeles för lång, säger Berth Axelsson.

Temperaturgivare för att ytterligare fin­justera systemet kommer att installeras i 30 av lägenheterna.

– Vi är fortfarande i inkörningsperiod och tittar på hur systemet kan utvecklas så optimalt som möjligt. Men det är ganska otroligt att en så här pass slimmad anlägg­ning förser så många lägenheter med värme och varmvatten, säger Berth Axelsson.

klostergarden_1.jpg