Hållbar höstvärme i fjärrvärmeledningarna

Ungefär 30 000 hushåll i Jönköping har sin uppvärmning från fjärrvärme. En värmekälla som förutom att den är enkel, prisvärd och driftsäker även aktivt bidrar till ett hållbart Jönköping. Fjärrvärmen skapas nämligen, alldeles nära dig på kraftvärmeverket på Torsvik, av ditt hushållsavfall och rester från skogen i ett smart kretslopp.

 

Kan jag få fjärrvärme?

Fjärrvärme finns i stora delar av Jönköping och Gränna tätort. Att ansluta sig är smidigt och prisvärt. Kolla var det finns fjärrvärme.

karta - Här finns fjärrvärme

40 mil ledning

Ditt lokala kraftvärmeverk på Torsvik är egentligen två.
Dels det avfallseldade kraftvärmeverket som producerar el och värme hela året, där brännbart avfall som inte går att återvinna från hushåll och verksamheter utgör bränslet. 
Dels biobränslepannan som använder rester från skogsindustrin som bränsle. Den pannan är igång under årets kalla månader, och står still under sommaren.
Tillsammans förser pannorna bland annat fjärrvärmenätet i Jönköping och Huskvarna med värme. Även i Norrahammar och Gränna finns det mindre fjärrvärmenät. Totalt finns över 40 mil ledning i fjärrvärmenätet. Och fler kilometrar tillkommer hela tiden. Just nu pågår till exempel utbyggnad på Stigamo, Hedenstorp, Samset, Hovslätts ängar och Munksjöstaden.
 

Askan tillbaka till skogen

Tillbaka till kraftvärmeverket och kretsloppet. Ungefär en femtedel av avfallet blir kvar efter förbränningen i den avfallseldade pannan. Slaggen är icke brännbart material som matas ut ur pannan. En hel del glas, skrot och sten (tänk på att inte slänga detta i ditt brännbara avfall så bidrar du ytterligare till ett hållbart Jönköping). Metaller tas tillvara för återvinning. Resten, ett grovt grus, används bland annat som byggnadsmaterial inom deponiområden (soptippar). Flygaskan, som bildas i förbränningen innehåller kalk och rester av aktivt kol, transporteras till Norge där den används för att återställa ett över 100 år gammalt kalkbrott.

"Askan som uppstår i biobränslepannan återförs och sprids i skogarna runt Jönköping. Askan motverkar försurningen av marken och innehåller alla näringsämnen som fanns i veden, förutom kväve." Anna-Frida Eriksson, Bränslechef på Jönköping Energi.

Och du, förutom att kraftvärmeverket producerar värmen till 30 000 hushåll bidrar ditt hushållsavfall och resterna från skogen dessutom till att producera el till 25 000 hushåll.

Jönköping Energis hållbarhetsarbete utgår från FN:s hållbarhetsmål.

Just nu fokuserar vi främst på: • Hållbar energi för alla • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur • Hållbara städer och samhällen • Bekämpa klimatförändringen

Läs mer om hållbarhet

Fjärrvärme - en del av vår vision

I vår vision att vara en god kraft för ett gott samhälle är satsningarna på fjärrvärme en central del. Varmt vatten i rör under marken, som värmer upp ditt boende, din arbetsplats och vattnet i dina kranar.

Läs mer om fjärrvärme

Blixten September

Hållbar höstvärme i fjärrvärmeledningarna

Läs senaste numret av Blixten här