Gör skillnad genom att sortera smart


Hur rör du dig i avfallstrappan?

Miljö- och hållbarhetsfrågor är mer aktuellt än någonsin. Men ingen kan göra allt, men alla kan göra något, för att bidra till minskad påverkan. Varje år slänger varje svensk ungefär 500 kilo sopor. Genom att vara noga när du sorterar så bidrar du aktivt till att så lite som möjligt hamnar på det som ska vara sista utvägen för våra sopor – deponi. Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och som styr hur avfallet ska tas om hand och den visar hur du ska tänka i allt från konsumtion till sortering.

skor.jpg

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir bättre för varje år. Samtidigt ökar konsum­tionen, vi blir fler och med det ökar avfallet. Återvinning är inte tillräckligt - vi måste ock­så bli bättre på att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsum­tionen. När mormor var ung på 50-talet ham­nade nästan allt avfall på soptippen i en stor hög. Sopberget växte. Idag är systemet mer avancerat och när du sorterar bidrar du aktivt till viktiga steg i trappan. Viktiga steg för en hållbar utveckling. Som återanvändning, återvinning och inte minst energiåtervinning. Ungefär hälften av ditt avfall materialåter­vinns (t ex metall, plast, glas) eller blir biogas eller biogödsel (ditt matavfall t ex). Andra hälften bränns, t ex i kraftvärmeverket på Torsvik, och energin i avfallet tas till vara som el och värme.

1 Minimera. Vi handlar i snitt 13 kilo kläder varje år. Och slänger 8 kilo… Översta steget i avfallstrappan handlar om att skapa så lite avfall som möjligt. Välj varor som produceras resurssnålt och konsumera smart. Behöver du verkligen den här saken? Går den att låna eller hyra istället för att köpa? Finns resurs­snåla alternativ?

2 Återanvända. När du inte längre har an­vändning för dina saker. Du kanske har vuxit ur ett par skor eller slutat med en hobby? Någon annan kanske precis letar efter dessa prylar. Ge bort dem, lämna till second hand, sälj dem eller gör om till något annat (åter­bruk).

3 Återvinna. Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör du t ex genom att sortera förpackningar, tidningar, metall, glas och panta burkar. Ge­nom att panta en aluminiumburk sparas 95 procent energi jämfört med att tillverka en ny.

trappa-600x400.jpg

4 Energiåtervinna. Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraft­värmeverk, som i Jönköpings fall ligger på Torsvik. Där omvandlar vi energin i avfallet till el och värme. Till exempel när du slänger din gamla uttjänta gympasko i restavfallet. I pannan återvinner vi skons energi så att den inte går till spillo. Ungefär 1 miljon svenskar (30 000 hushåll i Jönköping) får sin värme från energiåtervinning. Och bara av gympaskon omvandlas energi så att du kan duscha i tre minuter eller spela mobilspel fyra dygn i sträck! På detta sätt värmer vi vår stad Jönköping och tar ansvar för kommande generationer.

5 Deponera. Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp. Det är det sämsta alternativet och den sista utvägen som vi på alla sätt ska försöka undvika. I Sverige depo­neras ungefär 1 procent av avfallet. I övriga Europa är siffran över 40 procent.

Fjärrvärme är ett lokalt och förnybart sätt att producera värme

Vår produktion sker till största del i kraftvärmeverket på Torsvik som drivs av avfall eller biobränsle, men vi har också värmepumpar som tar tillvara på värmen från avloppsvatten. Den effektiva produktionen i vårt kraftvärmeverk och distributionen i fjärrvärmesystemet bidrar till att minska resursanvändningen för uppvärmning.

  

Att producera värme i väl underhållna anläggningar med effektiv kontroll och rening av utsläppen innebär en betydligt mindre miljöpåverkan. Att välja fjärrvärme är att bidra till en bättre miljö i Jönköping.  Och du, dessutom är det en driftsäker, stabil och underhållsfri uppvärmningsmetod.

 

Byt ut din fjärrvärmecentral

För dig som bor i villa med fjärrvärme och har en central som är 20 år eller äldre, finns just nu ett fördelaktigt byteserbjudande där vi hjälper dig med hela bytet.

Läs mer om byte av fjärrvärmecentral

Blixten Februari

Hur rör du dig i avfallstrappan?

Läs senaste numret av Blixten här