Innovationskraft för Sverige


Den 29-30 juni samverkade en rad viktiga aktörer för att skapa den digitala mötesplatsen Elmiadalen, med syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte och tillvarata den innovationskraft som finns i Sverige. Jönköping Energi var stolt arrangörspartner och medverkade vid tre programpunkter.

1Skärmklipp.PNG
Finns det säkerhet i en alltmer osäker värld - Anders Åhlgren mfl

https://www.youtube.com/watch?v=W2IFhefyW6s&feature=youtu.be&t=23260


2Skärmklipp.PNG
Hur fungerar den uppkopplade staden - Lennart Jarl mfl

https://www.youtube.com/watch?v=W2IFhefyW6s&feature=youtu.be&t=34010

3Skärmklipp.PNG
Kommer energibolagen ta över teknisk förvaltning - Markus Carpvik mfl

https://www.youtube.com/watch?v=Bh902cS80h4&feature=youtu.be&t=24067

Vill du veta mer?

Kontakta oss, så berättar vi mer om våra tjänster och produkter.

Kontaktuppgifter till Företagsmarknad