Rekordår för vindkraft


2019 lär bli första gången som vindkraftproduktionen i Sverige når över 20 TWh . I så fall en ökning med 40 procent. – Vindkraft har många fördelar, den största är såklart att det är en förnybar resurs. Men också att det är en enkel och effektiv produktion med mycket litet behov av service och underhåll, säger Anders Alvin, ansvarig för vatten- och vindkraft på Jönköping Energi.

Bild - Anders Alvin, ansvarig för vatten- och vindkraft på Jönköping Energi
Anders Alvin är ansvarig för vatten- och vindkraft och ser tydliga fördelar med att kunna kombinera dessa förnybara produktionssätt.

Utbyggnadstakten i Sverige är en viktig faktor för produktionsökningen. Vindkraft står idag för 14 procent av den svenska elförbrukningen. Redan år 2022 väntas den stå för 25 procent.
– Det är främst i norra Sverige som utbyggnaden sker nu, berättar Anders Alvin.
Enligt Energimyndigheten fördubblar vi inom bara ett par år produktionskapaciteten från runt 20 TWh till över 40 TWh.

Bra vindläge på branten

Jönköping Energi har två egna vindkraftverk i Tuggarp, norr om Gränna.
– Plus ett andelsverk där vem som helst kan köpa vindandelar och bli medlem i den ekonomiska föreningen. De här verken ligger i ett mycket bra vindläge på branten ner mot Vättern och det bildas fina uppåtvindar som håller verken igång, berättar Anders.
Möjligheten att expandera inom Jönköpings kommun är dock relativt begränsad. Det saknas helt enkelt rätt förutsättningar.
– Geografiskt krävs det lägen med goda förutsättningar för vind, bebyggelse och andra faktorer begränsar. Men ökningen av den totala andelen vindel hamnar ju på det nationella nätet och blir på så sätt tillgänglig för ”alla”. Idag står vindkraft för 6 procent av den el som vi levererar ut. Andelen kommer att öka i takt med att vindkraften totalt i landet byggs ut, berättar Anders Alvin.

Vindkraft från Jönköping Energi

Sol och vind vinnarna 2050

BloombergNEF spår i en internationell rapport att vindkraft och solel kommer att stå för 50 procent av världens elproduktion 2050. Priserna på vindkraft, solel och batterikapacitet kommer att sjunka kommande decennier, vilket spås leda till en kraftig tillväxt. Solelen står för den största ökningen från 2 procent idag till 22 procent 2050. Vindelen beräknas stå för 26 procent 2050. Detta samtidigt som kolets roll minskar från 27 till 12 procent.
– Elproduktionen i ett vindkraftverk är förnybar, det vill säga energikällan återbildas ju hela tiden. Vindelen genererar inga växthusgaser och är ett bra alternativ för en hållbar samhällsutveckling. Ytterligare en miljöfördel med utökad vindkraftskapacitet är att den minskar importbehovet. I Sverige importerar vi en del el, särskilt under den kalla säsongen och en del av den importerade elen är inte förnybar.

Vatten och vind i kombination

Sedan verken i Tuggarp invigdes 2011 producerar de årligen ungefär 6 500 000 kWh el.
– Den möjliga nackdel som finns med vindkraft att det inte alltid blåser löser vi genom att kombinera med vattenkraft. Vi kan på så sätt balansera effektbehovet på ett bra sätt med mer vattenkraft när det inte blåser och mindre vattenkraft när vindkraftverken levererar, säger Anders Alvin.
Alla vindkraftverk vid Brahehus och Tuggarp är anslutna till Brahehus Fördelningsstation. Där höjs elens spänning till
40 kV, för att minska förlusterna när elen leds vidare. Via en sex kilometer lång elkabel går elen från Brahehus Fördelningsstation till Gränna Fördelningsstation. Därifrån kan den sedan nå hela vägen hem till dig i Jönköping och Huskvarna.

   

Bli mindre beroende av elpriset med vindandelar

   
  Genom att köpa en eller flera andelar blir du medlem i Jönköping Energi Vind Ekonomisk Förening och får köpa andelsel till ett fördelaktigt pris samtidigt som du bidrar till ett hållbart samhälle.

Ett av våra vindkraftverk vid Tuggarp utanför Gränna är andelsägt. Du kan köpa en eller flera andelar och för varje andel du äger får du rätt till 100 kWh andelsel årligen. Denna el kostar 20 öre/kWh (elcertifikat, moms och energiskatt tillkommer) som normalt sett är under det aktuella priset.

Din andelsel debiteras av Jönköping Energi AB på din elfaktura.
Ett krav för att du ska kunna bli andelsägare är att du är är elkund hos Jönköping Energi.
 
 

 

 

 

Köp vindandelar

Köp vindandelar i Jönköping Energi Vind

Köp vindandelar

Mer intressant läsning i Blixten Magasin #3

Skidtips, ridskola på Vissmålen, lilla elskolan och mycket mer läsning hittar du i senaste Blixten Magasin.

Läs Blixten Magasin #3