Nu inleds bytet av 57 000 elmätare – ett steg närmare ett smartare elnät


De kommande åren kommer Jönköping Energi att byta ut samtliga elmätare hos sina kunder. – Totalt 57 000 elmätare. Anledningen är nya funktionskrav som ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025, berättar, Lise-Lotte Melin, chef Mättjänster på Jönköping Energi.

Elmätare - Herman 600x400.jpg

Herman Löfstedt är mättekniker på Jönköping Energi. De kommande åren ska han och hans kollegor byta ut 57 000 elmätare.

Den nya generationens smarta elmä­tare ska stödja energiomställning­en i samhället och ge förutsättning­ar för dig som kund att vara mer delaktig och aktiv.

"Mätarna bidrar med vikti­ga steg på vägen mot ett smartare elnät"


– Med de nya mätarna erbjuds du som kund möjligheten att ta del av detaljerad in­formation om din energianvändning via ett gränssnitt direkt från mätaren. De nya mätarna kommer även ge en effektivare elnätsdrift, automatisk avbrottsregistrering samt möjligheten med till- och frånkoppling av el på distans. Mätarna bidrar med vikti­ga steg på vägen mot ett smartare elnät.

I planeringen av bytet som pågår just nu kommer alla elmätare bytas under perioden 2020–2024.
– Vi har inlett med upphandling av ett nytt IT-system för insamling av mätuppgif­ter och när det är klart inleder vi upphand­lingen av elmätare. Därefter, förhoppnings­vis tidigt 2020, inleds det praktiska arbetet med att byta ut mätarna.

Hur kommer jag som kund att påverkas?

– Bor du i villa blir du informerad i god tid om bytet i just ditt område. När vi se­dan finplanerar och eventuellt önskar kom­ma in i ditt hus för bytet blir du personligt kontaktad. För lägenheter med mätarrum behöver vi inte gå in i varje lägenhet, men vi kommer självklart att informera även där när det är dags. Det utgår ingen extra kostnad för bytet utan det ingår i din elnätsavgift, säger Lise-Lotte Melin.

Elens väg hem till dig

Vårt elnät omfattar 300 mil och ger 53 000 kunder el. Elens väg hem till dig börjar på ett produktionsställe. Som t ex vårt kraftvärmeverk på Torsvik, vind- eller vattenkraftverk eller kanske i några solceller på ett villatak.

Läs mer om Jönköping Energis elnät