Vardagsrevolutionen kom med elektrifieringen


För dig och mig är det självklart att lampan över köksbordet tänds när vi trycker på knappen. Eller att vi kan ladda bilen på garageuppfarten, att kylskåpet håller kylan och att spisen värmer maten. Få utvecklingsinriktningar har haft så stort genomslag för vår vardag som elektrifieringen. Den förvandlade både bokstavligt och bildligt natt till dag.

Elnät 600x400.jpg

Elens drygt 100-åriga historia i Sverige bjuder på en fascinerande resa från fattigt jordbrukarland till högteknologisk välfärd. Från vattenkraft, elverk och kärnkraft till vind- och solkraft. Främst har elen förändrat vårt sätt att leva. Dels genom att elbelysningen påverkade vår dygns­rytm, helt plötsligt var vi inte styrda av dagslju­set. Dels genom att tunga uppgifter i hushållsar­betet ersattes av maskiner. En revolution – inte minst för kvinnorna. Yrkeskategorier som pigor och hembiträden försvann och allt fler kvinnor kunde efter andra världskriget förvärvsarbeta utanför hemmet.

STRYKJÄRNET FÖRST

Sverige räknas faktiskt som det land i världen där praktiskt taget alla hushåll var elektrifiera­de först. Det här sker under 1960-talet. Då bör­jade tvätt- och diskmaskin, kylskåp, spisar och dammsugare bli standard i de svenska hemmen. Annars var det elektrifierade strykjärnet den ap­parat som hushållen oftast skaffade först. Som ersättare till modellen som värmdes på spisen.

Och apropå spisen fick vi också en säkrare hem­miljö när den drevs på el istället för gas eller ved. Risken för bränder minskade radikalt. 1954 hade omkring 35 procent av hushållen elspis. 10 år senare var samma siffra 70 procent.

"Elektrifieringen ökade förutsättningarna för ökad jämställdhet."

JÄRNVÄGEN DRAGLOK

Sverige var som sagt fortfarande ett fattigt jord­brukarland när elektrifieringen inleddes i bör­jan av 1900-talet. Grundstenen kom år 1902, då riksdagen antog den ellag som delvis gäller än idag. Under 1910-talet kom elektrifieringen av järnvägarna som blev ett viktigt draglok (!) för utvecklingen. 1930-talet blev starten för stamnätets tillkomst. Då fördes för första gången el från Norrland till mellersta Sverige och samkör­ningen av kraftverk i hela Sverige startades. Elektrifieringen av Sverige var i stort sett genom­förd under 1950-talet. Det är också då som det var världspremiär för 380 kV spänning i stamnätet.

SOL, VIND OCH VATTEN

På senare år har förnyelsebara källor till energiproduktion blivit allt viktigare. Vind-, vatten-och solkraft har stärkt sina positioner. När elbilen på allvar gör sitt intåg under 2010-talet blir det också ett nytt startskott för nästa el­generation som kommer att ställa nya krav på elinfrastrukturen de kommande decennierna.

Jönköping Energi har levererat el sedan 1907

På Vallgatan togs första elverket i drift som gav el till hushåll och Jönköpings spårvagn.

Läs mer om Jönköping Energis historia

El från Jönköping Energi

Vi levererar bara 100 % förnybar el. Mycket av del el vi säljer är dessutom producerat lokalt av oss på Jönköping Energi.

Läs mer om vår el

Mer intressant läsning i Blixten Magasin #1 2019

Kolla in magasinet här