Ny fördelningsstation i Ölmstad säkrar strömförsörjningen


Säkrare elleverans med högre kapacitet. Det är huvudsyftet med den nya fördelningsstationen som nu byggs i Ölmstad. – Arbetet beräknas vara klart i slutet på 2020, säger Stefan Öhrlund, projektingenjör på Jönköping Energi.

Fordelning_Olmstad_1200_628.jpg

– Våra regelbundna investeringar i elnätet har egentligen alla till syfte att säkra elleve­ransen. Färre och kortare avbrott är målet. Tillsammans med att ersätta luftledningar med jordkabel bidrar den nya fördelnings­stationen starkt till detta.

Vid utbyggnaden tilldelas nu fördelnings­stationen en reservtransformator.

– Om huvudtransformatorn skulle gå sönder är det en tidskrävande process att ersätta den. Med en reservtransformator på plats behöver invånarna inte märka något avbrott alls, berättar Stefan Öhrlund.

Så funkar fördelningsstationen

Totalt finns 19 fördelningsstationer i Jön­köping Energis nät.

För att överföringsförlusterna inte ska bli för stora används höga spänningar vid överföringar av el mellan olika områden i kommunen. Så fram till fördelningssta­tionen kommer elen med 40 000 volt och transformeras där ner till 10 000 volt. En lämplig spänningsnivå för att få ut elen till kvarter och bostadsområden. Från för­delningsstationen går elen till nätstationen nära dig. Varje nätstation har ungefär 55 fastigheter anslutna till sig. Där transforme­ras elen ytterligare en gång – nu ner till 400 volt. Från nätstationen tar elen sedan vägen till ett kabelskåp som du har alldeles nära ditt hem och sedan fördelas den vidare hem till just din strömbrytare.