Ny fjärrvärmeledning för hållbar värme


Arbetet med att bygga en ny fjärrvärmeledning från kraftvärmeverket på Torsvik till Jönköpings centrala är i full gång. Ledningen behövs för att säkra värme och varmvatten till en expanderande stad. Hösten 2021 kommer den 12 km långa ledningen vara redo att tas i bruk.

Fjarrvarme_1200_628.jpg

Jönköping Energi har sedan 1980-talet erbjudit fjärrvärme till Jönköpings invånare och försörjer idag över 30 000 hushåll i Jönköping med värme och varmvatten. Värmen produceras på kraftvärmeverket på Torsvik där avfall och träflis förbränns och blir till hållbar värme och el. I takt med att Jönköping expanderar ökar även efterfrågan på hållbar uppvärmning.

– Det är ett efterlängtat projekt som innebär att vi ökar överföringskapaciteten och säkrar leveransen av fjärrvärme till vår stad som växer. Dessutom kommer vi kunna minska behovet av äldre anläggningar och bli mer klimatsmarta genom att öka nyttan av Torsviksanläggningen. Genom den nya ledningen kan vi även öka tryggheten för våra kunder, säger Svante Berglund, projektledare på Jönköping Energi.

Följ utvecklingen på webben

Det omfattande ledningsarbetet kommer att pågå i olika etapper på sin väg mot Jönköping. Bland annat kommer ledningen att gå via Råslätt, Gamla Råslätt, Jordbrorondellen och Torpa för att sedan nå slutdestinationen i norra delen av Friaredalen.
– Samarbete är en förutsättning för att genomföra projektet, vi är medvetna om att arbetet kommer att påverka allmänheten i Jönköping och vi kommer att göra allt vi kan för att denna påverkan ska bli så liten som möjligt. Vi informerar löpande om utbyggnaden på vår webbplats, i sociala medier och genom skyltar under projektets gång, säger Svante.

Fakta nya fjärrvärmeledningen

• 12 km lång.
• Ledningen består av två separata rör med samma dimension som den befintliga.
• Två pumphus installeras, ett vid Lockebo och ett på Strömsholm.
• Med den nya ledningen fördubblas kapaciteten från Torsvik.