Nominera till Årets goda kraft


Här nominerar du till Jönköping Energis pris: Årets goda kraft. Du som nominerar kan vara anonym men då kan vi inte kontakta dig för kompletterande frågor och/eller återkoppla till dig kring hur arbetet med att utse Årets goda kraft går.

Information om den du nominerar:
Uppgifter om dig som skickar in nomineringen: