Anmälan


Välkommen till föreningsstämma 2020 Jönköping Energi Vind den 4 maj, start kl. 18.00. Stämman kommer att hållas i Aulan på Kraftvärmeverket Torsvik, Gammavägen. Från kl. 17.30 bjuder vi på kaffe och fralla. Efter stämman är slut har du möjlighet att gå en guidad tur på Kraftvärmeverket. Har du frågor om anmälan kan du kontakta oss på telefon 036-10 82 20.