Koncernstyrelse


Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och har en politiskt tillsatt koncernstyrelse.

 • Mats Weidman (MP) Ordförande
 • Hans Widell (S) 1:e vice ordförande
 • Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordförande
 • Marie Pantzar (S)
 • Roger Andersson (S)
 • Gunilla Waérn (C)
 • Yvonne Bladh (V)
 • Werner Hilliges (KD)
 • Johan Bokinge (KD)
 • Anders Jarl (M)
 • Jonas Andersson (SD)