Koncernstyrelse


Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och har en politiskt tillsatt koncernstyrelse.

 • Per-Allan Axén (M) Ordförande
 • Johan Bokinge (KD) 1:e vice ordförande
 • Per Larsson (S) 2:e vice ordförande
 • Harriet Roosquist (S)
 • Tonny Karlsson (S)
 • Ia Andersson (S)
 • Roland Hagström (SD)
 • Lars Hoving (M) 
 • Pär Aronsson (M)
 • Gunilla Waérn (C)
 • Mats Weidman (MP).