Företagsledning


I vår företagsledning finns representanter från alla våra affärsområden. Ledningen är gemensam för Jönköping Energis fyra bolag.

Företagsledning 

Fridolf-eskilsson.jpg
Fridolf Eskilsson
Vd
 

 

Jessica-Alaniesse_Karlsson.jpg
Jessica Alaniesse Karlsson
Marknads- & Kommunikationschef

 

Anders-ryden.jpg
Anders Rydén
Chef El

 

Inger-niss.jpg
Inger Niss
Chef Elnät samt vice vd
Jönköping Energi Nät AB

Mats-Palmerus.jpg
Mats C Palmérus
Stabschef samt vice vd
Jönköping Energi AB

 

Ulf-Svensson.jpg
Ulf Svensson
Chef Stadsnät

 

Bjorn-Larsson.jpg
Björn Larsson
Ekonomichef

 

Joacim-Cederwall.jpg
Joacim Cederwall
Chef Värme och Kraft