Företagsledning


I vår företagsledning finns representanter från alla våra affärsområden. Ledningen är gemensam för Jönköping Energis fyra bolag.

Företagsledning 

Fridolf.jpg
Fridolf Eskilsson
vd

Mats.jpg
Mats C Palmérus
Stabschef samt vice
vd Jönköping Energi Biogas AB

Jessica.jpg
Jessica Alaniesse Karlsson
Marknads- och kommunikationschef
Ulf.jpg
Ulf Svensson
Affärsområdeschef Stadsnät
Anders.jpg
Anders Rydén
Affärsområdeschef El
Björn.jpg
Björn Larsson
Ekonomichef

niss_inger.jpg
Inger Niss
Affärsområdeschef Elnät samt vice vd
Jönköping Energi Nät AB

Joacim Cederwall
Affärsområdeschef Värme och Kraft
Vice vd Jönköping Energi AB