Fakturera något av våra bolag


Ska du fakturera något av våra bolag i koncernen? Det är viktigt att du ställer din faktura till rätt bolag. Fråga din kontaktperson om du är osäker kring vilket bolag din faktura ska gå till.

Elektroniska fakturor

Skicka i första hand era fakturor elektroniskt till oss via vår tjänsteleverantör Pagero. Komplettera med våra uppgifter för koncernens bolag enligt nedan för att påbörja processen att ta emot e-faktura från Er.

Jönköping Energi AB Orgnr 556015-3354
Jönköping Energi Nät AB Orgnr 556449-7575
Huskvarnaåns Kraft AB Orgnr 556043-4960
​Netsam AB Orgnr 559132-5864
   

Faktura via e-post

Vi kan också ta emot fakturor som pdf-dokument. Bifoga din pdf-faktura i ett e-post till oss, adress för respektive bolag hittar du här nedanför. Tänk på att enbart skicka en faktura per e-post. Använd följande adresser för respektive bolag:

Jönköping Energi AB
jeab.faktura@jonkopingenergi.se

Jönköping Energi Nät AB
jenab.faktura@jonkopingenergi.se

Huskvarnaåns Kraft AB
hkab.faktura@jonkopingenergi.se

NETSAM AB
netsam.faktura@jonkopingenergi.se

Att ha med på fakturan

Eftersom vi använder elektronisk fakturahantering krävs viss information på fakturan. Detta för att fakturan inte ska returneras till avsändaren för komplettering.

  • Fullständigt bolagsnamn - Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Huskvarnaåns Kraft AB eller NETSAM AB
  • Vår referens - Namn, för- och efternamn
  • Eventuell märkning - Om er beställare angivit t ex arbetsordernummer, inköpsordernummer eller projektnummer bör även denna information finnas på fakturan.

Samlingsfakturor

Vi kan inte ta emot samlingsfakturor utan behöver en faktura per inköp.

Organisationsnummer

Jönköping Energi AB
Organisationsnummer: 556015-3354
VAT: SE556015335401

Jönköping Energi Nät AB
Organisationsnummer: 556449-7575
VAT: SE556449757501

NETSAM AB
Organisationsnummer: 559132-5864

Huskvarnaåns Kraft AB 
Organisationsnummer: 556043-4960
VAT: SE556043496001

Faktureringsadress

Adress för samtliga bolag om du inte har möjlighet att skicka fakturan till oss via e-post

Box 5150
550 05  JÖNKÖPING