Senaste anmälningsdatum: 2019-10-15

Student: Sektioneringsplan fjärrvärmenät

Hos oss vill vi att du som student ska få en inblick i hur vår organisation arbetar för att bidra till en hållbar miljö och till ett hållbart samhälle.Vi hoppas också att du kommer få ta del av både god kamratskap samt känna av stoltheten vi har över vårt uppdrag och vision: En god kraft för ett gott samhälle.

Värme och Kraft är Jönköping Energis största affärsområde med cirka 90 anställda och ansvarar för produktion och leverans av fjärrvärme, fjärrkyla samt elproduktion. Under hösten har vi 14 förslag till examens arbete i vår examensportfölj. Alla kommer inte att kunna genomföras under hösten utan det är matchningen mellan resurs, intresse och student som i slutändan kommer avgöra vilka examensarbete som genomförs. Vi kommer att ha möjlighet att ha upp till fyra utredningar igång parallellt med varandra.

Uppdragsbeskrivning: Sektioneringsplan fjärrvärmenät 
Värme och Kraft har idag ett fjärrvärmenät som försörjer stora delar av Jönköping, Bankeryd, Huskvarna samt Tabergsdalen med värme. Energin produceras i huvudsak på vår anläggning på Torsvik och vi pumpar på flera olika platser för att nå ut till alla delar i nätet. I samband med byggnation av en ny ackumulator på ca 40 000 m3 har frågan gällande effektiv sektionering aktualiserats. Detta examensarbete innebär att undersöka hur man på bästa sätt sektionerar nätet i händelse av stort läckage eller liknande både teknisk och ekonomisk utredning med hjälp av platsbesök, litteraturstudie samt intervjuer. Projektet omfattar en översyn av sektioneringsmöjligheterna på hela fjärrvärmenätet i Jönköping. omfattningen av examensarbetet är 10 - 15 veckor.

Din profil
Detta studentprojekt riktar sig till studenter inom området energi och maskinteknik. Utredning på svenska. Bör finnas intresse av både teknik och ekonomi.

Om Jönköping Energi
Vår affärsidé är att erbjuda kunder främst i Jönköpingsregionen konkurrenskraftiga och hållbara energi- och kommunikationslösningar genom nyttjande av effektiv och väl utbyggd infrastruktur. Vi åstadkommer samhällsnytta genom att bidra till regionens utveckling och till långsiktigt hållbar miljö. Medarbetarnas kompetens och lokalkännedom säkerställer leveranser med hög kvalitet. Vi ser den snabba teknikutvecklingen som en möjlighet att skapa nya smarta lösningar som förenklar kundernas vardag. 

Mer information
Välkommen att kontakta Johan Wickert, Anläggningsägare Fjärrvärme- och fjärrkylanät, på tel. 036-10 82 75 eller Lovisa Lidåker, HR-specialist, på tel. 036-10 83 12 för mer information.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober. Studentprojektet kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Jönköping Energi ger 55 000 kunder ljus, kraft, värme, kyla, biogas och öppet stadsnät. Vi är ca. 285 medarbetare och vill vara en av regionens mest attraktiva arbetsgivare.