Senaste anmälningsdatum: 2020-04-05

Områdeschef Affärsstöd till koncernledningen på Jönköping Energi

Vi genomför en stor, spännande och nödvändig förändringsresa. Vill du bidra och vara med och påverka? Om du är en erfaren ledare med huvudsaklig bakgrund inom ekonomi/controlling och du tycker att de centrala företagsövergripande punkterna i vår transformation nedan lockar dig uppmanar vi dig att fortsätta läsa. 

· Nya produkter och tjänster ​· Nya affärsstrategier och modeller · Förstärkning av positionen som tjänsteleverantör · Förbättrade och fördjupade kundrelationer ·

Beskrivning av tjänsten

Som områdeschef för Affärsstöd - vilket är ett av nio ansvarsområden i företagets organisation - blir ditt huvudsakliga ansvar att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet. Affärsstöd har ca 25 medarbetare varav 2 enhetschefer. Du rapporterar direkt till VD och ingår i koncernledningen.  

Utöver de legala och formella arbetsuppgifterna som beskrivs nedan kommer stort fokus för denna tjänst vara att arbeta framåtriktat med Business Intelligence i syfte att öka effektivitet och tillväxt och få bättre förståelse för såväl nutid, framtid som dåtid avseende företagets ekonomi och verksamhet.  

Ansvarsområdet ansvarar för ekonomi, inköp/upphandling, administration samt fastighet och intern service, till exempel genom att  

 • ansvara för samtliga processer inom ekonomi, finans, inköp, löneadministration, företagsförsäkring 
 • förvalta koncernens ERP-system​ 
 • säkerställa och tillse att effektiva och affärsmässiga inköp och upphandlingar sker  enligt koncernens riktlinjer​ och i enlighet med gällande lagstiftning och direktiv 
 • skapa förutsättningar för det dagliga arbetet genom exempelvis arbete med fastighetsfrågor, lokaler,  låssystem och andra skalskyddslösningar, arkiv, diarium, administration av resor samt underhåll och drift av företagets fordon​ 
 • tillhandahålla kontorsmaterial, telefoner och datorer​ 

Exempel på konkreta arbetsuppgifter för dig är 

 • strategiskt arbete i koncernledningsgruppen  
 • utveckla processer och samarbeten 
 • coacha, stödja och utveckla enhetschefer och direktrapporterande medarbetare inom ansvarsområdet 
 • ansvara för att leda och följa upp aktiviteter för ditt ansvarsområde inom ramen för "Lärande organisation"
 • säkerställa att ansvarsområdet levererar och utvecklas i enlighet med uppsatta mål 

Kvalifikationer och tidigare erfarenheter 

Du har en akademisk examen med inriktning ekonomi eller motsvarande tillsammans med mångårig arbetslivserfarenhet från ledande befattningar i likvärdiga roller. Kunskap och erfarenhet från energi- och/eller närliggande bransch är meriterande.  

Personliga egenskaper 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du motiveras av utveckling och positivt förändringsarbete, du har goda ledaregenskaper och kan utöva gott inflytande på medarbetare och kollegor. Du inser värdet av nätverkande, skapar hållbara relationer och är troligen mer en lagspelare än individualist. 

Gemensam kravbild för våra chefer är att du som ledare 

 • är en god förebild och är  lojal med företagets beslut, värderingar och förhållningsätt 
 • är motiverad att driva förändring och att leda mot uppsatta mål för ditt ansvarsområde 
 • ger och förväntar dig förtroende och respekt från dina ledarkollegor och medarbetare 
 • coachar och inspirerar 
 • är  intresserad av din egen personliga utveckling i ledarrollen 

Om Jönköping Energi

Nu och i framtiden har vi vår bas i infrastruktur och produktion. Vi är en samhällsviktig verksamhet och en lokal aktör som drivs av att skapa effektiva och innovativa energi- och kommunikationslösningar till våra kunder för att bidra till ett hållbart samhälle. Medarbetarnas kompetens och lokalkännedom säkerställer leveranser och tjänster med hög kvalitet. Vi är och kan vara stolta över det vi tillsammans åstadkommer! Vår vision är En god kraft för ett gott samhälle.

Detta erbjuder vi dig

Hos oss får du goda anställningsvillkor och personalförmåner och möjligheter till att utvecklas tillsammans i en trygg och innovativ bransch. För oss är det viktigt att du får en bra introduktion och säkerhet och kvalitet är våra prioriteringar i allt vi gör. Du kommer få vara med på en spännande utvecklingsresa på en arbetsplats med en gemenskap som bara kan upplevas.

Mer information

Välkommen att kontakta Fridolf Eskilsson, VD, 036-10 83 02 för mer information.

För fackliga frågor kontakta Joakim Engdal, SEKO, 036-19 18 44, Daniel Faxe, Vision, 036-19 17 41 eller Agata Zietek, Sveriges Ingenjörer, 036-10 32 08.

Välkommen med din ansökan snarast och senast den 5 april. Urval görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.