Senaste anmälningsdatum: 2020-04-12

Driftchef till Jönköping Energi

Vi söker dig som vill vara ytterst ansvarig för driften av Jönköping Energis kraftvärmeverk på Torsvik strax söder om Jönköping.

Jönköping Energi är inne i ett spännande utvecklingsskede för att möta omvärldens krav nu och i framtiden. Rollen som driftchef rekryteras till ansvarsområde Värme och kyla. Huvudsakligt ansvar för Värme och kyla är att producera och leverera fjärrvärme, fjärrkyla, ånga samt el. Ansvarsområdet är ett av nio inom Jönköping Energis nya organisation. Värme och kyla består av två delansvarsområden, Drift, Underhåll samt tre enheter Produktionsutveckling, Projekt, Energiavtal. Värme och kyla har ca 90 anställda varav ca 40 inom drift.

Ansvar och arbetsuppgifter

Delansvarsområde Drift består av fyra enheter​ som du har budget- och resultatansvar för. De fyra enhetscheferna rapporterar direkt till dig och du har fullt personal- inklusive arbetsmiljöansvar för dessa. Enheterna är Skift 1-3, Skift 4-6, Drift och distribution samt Processoptimering och de ansvarar gemensamt för

 • att säkerställa den operativa driften av samtliga produktionsanläggningar 
 • planering av produktion av fjärrvärme, kyla och el
 • ekonomisk optimering av produktionsmixen utifrån styrmedel
 • utredningar och genomförande av driftprojekt som skapas inom verksamheten i våra produktionsanläggningar  
 • processoptimeringar för ökad tillgänglighet och  anläggningsnyttjande 
 • teknisk expertkompens inom våra produktionsanläggningar 
 • uppföljning av produktions KPI:er 

Exempel på arbetsuppgifter är

 • att medverka i och ansvara för regelbundna möten och coachingsamtal inom Jönköping Energis lärande organisation
 • samordning mellan utförande avdelningar för att effektivisera och utveckla arbetssätt
 • resursplanering och kompetensförsörjning inom delansvarsområdet
 • omvärldsbevakning, inriktning på att tänka nytt för att uppnå verksamhetsmålen   
 • avvikelsehantering inom arbetsmiljö/miljö  
 • uppföljning av produktionsstatistik och ekonomi 

Du rapporterar direkt till ansvarsområdeschef Värme och kyla och ingår i ledningsgruppen för ansvarsområdet. 

Din profil

Vi söker dig med erfarenhet av likvärdig roll från processindustri eller likvärdig bransch från drift-, underhåll- och/eller projektsidan. Du har gedigen ledarerfarenhet och i grunden en akademisk ingenjörsexamen, gärna med inriktning mot energi, miljö eller maskin.  

Utöver dina formella meriter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi vill att du är strukturerad och har god framförhållning, är lyhörd samt bra på att delegera. Vi hoppas att du trivs med att vara delaktig och synlig i den operativa verksamheten. Självklart har du ett tekniskt intresse.

Jönköping Energi sätter dina ledarskapsförmågor högt och vi vill att du

 • är motiverad att driva förändring och att leda mot uppsatta mål
 • ger och förväntar dig förtroende och respekt från såväl ledarkollegor som medarbetare
 • coachar och inspirerar
 • är en god förebild, är lojal med företaget, dess beslut, värderingar och förhållningsätt
 • är intresserad av din egen personliga utveckling i ledarrollen

Detta erbjuder vi dig

Hos oss får du goda anställningsvillkor, personalförmåner och möjligheter att utvecklas tillsammans i en trygg och innovativ bransch. För oss är det viktigt att du får en bra introduktion. Säkerhet och kvalitet är våra prioriteringar i allt vi gör. Du kommer få vara med på en spännande utvecklingsresa på en arbetsplats med en gemenskap som bara kan upplevas.

Om Jönköping Energi

Nu och i framtiden har vi vår bas i infrastruktur och produktion. Vi är en samhällsviktig verksamhet och en lokal aktör som drivs av att skapa effektiva, innovativa energi- och kommunikationslösningar till våra kunder för att bidra till ett hållbart samhälle. Medarbetarnas kompetens och lokalkännedom säkerställer leveranser och tjänster med hög kvalitet. Vi är stolta över det vi tillsammans åstadkommer. Vår vision är En god kraft för ett gott samhälle.

Om ansökan och mer information

Välkommen att kontakta Dan Bruhn, ansvarsområdeschef Värme och kyla, på 036-10 32 14 för mer information.

För fackliga frågor kontakta Joakim Engdal, SEKO, på 036-19 18 44, Daniel Faxe, Vision, på 036-19 17 41 eller Agata Zietek, Sveriges Ingenjörer, på 036-10 32 08.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt och senast den 12 april.

Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.