Uppsats och examensarbete


Vi vill gärna lära känna dig redan under studietiden. Hur många studenter som skriver sin uppsats/examensarbete tillsammans med oss är helt beroende på vårt behov. Det är viktigt för oss att uppdraget medför ett mervärde både för dig som student och för Jönköping Energi och vi gör därför urvalet noga.

Om du är intresserad av att skriva ditt examensarbete tillsammans med oss ber vi dig skriva och berätta vad du läser för program, eventuell inriktning och under vilken period du ska skriva ditt examensarbete samt berätta om din idé med examensarbetet. Ju mer information vi får, desto enklare kan vi ta ställning till om vi har möjlighet att bistå med den information du behöver och om vi kan ha något utbyte av ett samarbete.

Maila till Studentsamarbete@jonkopingenergi.se, Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter.