Vill du göra praktik eller examensarbete i en samhällsbärande organisation som drivs av hållbarhet och utveckling?


Vi på Jönköping Energi vill vara en god kraft för ett gott samhälle och vi brinner för att utvecklas med Jönköping. Varje dag bidrar vi till ett hållbart samhälle och en hållbar miljö, vilket kräver öppenhet, innovation och ständig utveckling. Tillsammans är vi den stora organisationen med den lilla organisationens känsla.

Under våren 2019 har du som student möjlighet att få en inblick i vår verksamhet genom att ansöka till de praktiktjänster eller möjliga examensarbeten vi har ute. Vi hoppas att du ska få erfara den familjära känslan som finns hos oss på Jönköping energi.
Varmt välkommen med din ansökan!

Praktikplats inom IT infrastruktur och nätverksdesign

Vi söker engagerade och drivna studenter, under våren 2019 har vi två lediga praktiktjänster på Jönköping Energi Stadsnät som kommer att innebära utvecklande uppdrag inom support, drift, utveckling inom både fiber och radiobaserade nät. Praktiken innebär också möjlighet till sommarjobb. Ansök redan idag genom att skicka epost till oss på Studentsamarbete@jonkopingenergi.se

Praktikplats för Elkraftingenjör

Vi söker drivna och nyfikna studenter från elkraftingenjörsprogrammet som vill göra praktik i en spännande organisation med fokus på kvalitet och utveckling. Under våren 2019 har vi 2 lediga praktiktjänster som bland annat kommer att innebära lärande om hur vi arbetar på elnätsbolagets avdelningar; planering, beredning, mättjänster och drift.
Ansök redan idag genom att skicka epost till oss på Studentsamarbete@jonkopingenergi.se

Examensarbete: Inverkan från laddning av elfordon i Jönköping Energis elnät

Vi önskar studera några olika scenarier om 5-10 år framåt i ett antal typområden för vårt elnät. Typområde kan exempelvis vara: villaområde, område med hyreshus, köpcenter, logistikhub, landsbygd och utefter motorvägar. Som en del av arbetet önskar vi även att benchmarking och omvärldsanalys ingår, detta för att ta fram tänkbara scenarier såsom exempelvis; Hur stor andel el- bilar,-bussar och lastbilar finns i framtiden, befolkningsökning, var och hur fordonen laddas och förväntad batterikapacitet. Det finns en hel del skrivet och analyserat om detta och vi har även en del underlag tillgängligt hos oss. En summering och sammanfattning efterfrågas. Arbetet kommer primärt vara en teoretisk analys där du med fördel kan göra beräkningar och analyser i dpPower (vårt kart och nätverkningsverktyg).
Ansök redan idag genom att skicka epost till oss på Studentsamarbete@jonkopingenergi.se