Vårt miljöarbete


Vår verksamhet ska bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle och medverka till samhällets kretsloppsanpassning och resurshushållning. 

Det uttrycks bland annat i vår verksamhetspolicy, som ligger till grund för hela vår verksamhet. Vi är certifierad enligt ISO 14001 vilket innebär att vi ständigt arbetar med mål och rutiner för miljöarbetet. Varje år görs revisioner av en oberoende revisor, för att säkra att vi uppfyller kraven.

Hämta Verksamhetspolicy

Hämta certifikat

LOGO_ISO 14001_2015 black TM.JPG