Vår uppförandekod


Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi tagit fram en uppförandekod som riktar sig till leverantörer och entreprenörer. I Uppförandekoden tar vi ställning för grundläggande mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljö, hälsa och säkerhet och motverkande av korruption.

Uppförandekoden är numera en grundförutsättning i alla våra upphandlingar.

Länk till Uppförandekod