Redovisning 2016


Hållbarhet finns med som en naturlig del i vår verksamhet och i vårt uppdrag som energileverantör i Jönköping. Hållbarhetsredovisningen för 2016 är vår första, och den beskriver vad vi gör, vad vi står för och hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor.

Vi arbetar ständigt med förbättringar i vår verksamhet som gör att vi blir mer hållbara inom flera olika områden. Genom att hållbarhetsredovisa skapas en helthetsbild av vad är vi bra på idag och vad vi behöver utveckla för att bli ännu bättre i framtiden. Vår verksamhet baseras på samhällsnyttiga funktioner som el, fjärrvärme, stadsnät och biogasproduktion och vi finns nära våra kunder och tillsammans med dem vill vi bidra till ett hållbart samhälle. 

Ladda ner Hållbarhetsredovisningen för läsning på skärm

Ladda ner Hållbarhetsredovisningen för utskrift

Våra fokusområden

Vi har identifierat 15 hållbarhetsområden som är viktiga för vår verksamhet. Genom intressentdialog har fyra av de områdena valts ut som prioriterade och dem ska vi lägga mest fokus på de kommande åren. Vi kommer även jobba med de andra frågorna, men i olika omfattning.

fokusomraden-omgjord.jpg

 

Framåtblick

Under hösten 2016 sattes nya mål för år 2017-2020: 10% ökad lönsamhet, 10% ökad kundnöjdhet, 10% minskat klimatavtryck. Vi arbetar också vidare med att stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare. Hur arbetet går framåt kommer vi att följa upp i kommande hållbarhetsredovisning.

Har du frågor om hållbarhetsredovisningen och dess innehåll? 

Kontakta oss gärna! 
Kontaktperson: Margareta Karsberg, Miljö- och kvalitetschef 
E-post: margareta.karsberg@jonkopingenergi.se