Hållbarhets- och årsredovisning


Hållbarhet finns med som en naturlig del i vår verksamhet och i vårt uppdrag som energileverantör i Jönköpingsregionen. I hållbarhetsredovisningen beskriver vad vi gör, vad vi står för, vilka mål vi siktar mot och hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor.

tinawebb.jpg

Vi arbetar ständigt med förbättringar i vår verksamhet som gör att vi blir mer hållbara inom flera olika områden. Genom att hållbarhetsredovisa skapas en helthetsbild av var vi befinner oss idag och vad vi behöver fokusera på framöver. Vår verksamhet baseras på samhällsnyttiga funktioner som el, fjärrvärme, stadsnät och biogasproduktion som bidrar till ett utveckling av den hållbara staden. Vi finns nära våra kunder och tillsammans med dem vill vi bidra till ett hållbart samhälle. 

Vi har hållbarhets- och årsredovisning i samma publikation för 2017.

Hållbarhets- och årsredovisning 2017 - för läsning på skärm 
Hållbarhets- årsredovisningen 2017 - för utskrift 
Året i korthet 2017
Hållbarhetsredovisning 2016 


Våra fokusområden

Med år 2020 i fokus har vi målen 10% ökad lönsamhet, 10% ökad kundnöjdhet, 10% minskat klimatavtryck. Vi arbetar också vidare med att stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare. 

101010.blå.500px.gif

Har du frågor om hållbarhetsredovisningen och dess innehåll? 
Kontakta oss gärna! 
Kontaktperson: Margareta Karsberg, Miljö- och kvalitetschef 
E-post: margareta.karsberg@jonkopingenergi.se

____________________________________________________