Hur jobbar vi med hållbarhet?


Allt vi gör, men också allt vi inte gör, påverkar oss nu och i framtiden. Det hållbara samhället börjar i vår vardag och omfattar både miljö, ekonomi och det sociala.

Miljömässigt hållbart

Vi bidrar till ett mer hållbart Jönköping genom att producera el och fjärrvärme i vårt kraftvärmeverk på Torsvik. Vi producerar och säljer el från förnybara källor som vind- och vattenkraft. Som företag arbetar vi aktivt med vårt eget klimatavtryck. Det gör vi bland annat genom att

 • arbeta aktivt med att minska våra utsläpp från transporter genom att välja alternativa drivmedel såsom biogas och el så långt det är möjligt för våra fordon
 • återvinna och sortera vårt avfall på samtliga arbetsplatser
 • ställa miljökrav vid upphandlingar och övriga inköp
 • planera vår dagliga verksamhet för att minimera utsläpp vid resor/transporter
 • redovisa vår klimatpåverkan årligen genom bland annat klimatredovisning och klimatbokslut för att se vad vi gjort och hur vi kan bli ännu bättre.

Ekonomiskt hållbart

Vi ger 55 000 hem och företag en av de viktigaste förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet och för att stötta regionens tillväxt - vi levererar trygg och tillförlitlig tillgång till el. Med en omsättning på drygt 1 miljard om året bidrar vi med vår vinst på cirka 100 miljoner per år till vår ägare. Det vill säga till dig som är boende och verksam i Jönköpings kommun. Pengar som används för att bidra till ett hållbart samhälle.

 • Vi tillför pengar till Jönköpings kommun genom vår årliga vinst
 • Genom våra tjänster bidrar vi till positiv tillväxt för Jönköping med el, ljus, värme, kyla och kommunikationslösningar


Socialt hållbart

 • Vi vill vara en positiv kraft i samhället året om. Vi har producerat el sedan 1907. Historiskt sett har elens roll varit betydelsefull för det samhälle vi har idag
 • Vi är idag cirka 280 medarbetare i koncernen och erbjuder arbetstillfällen till flera av kommunens entreprenörer, samarbetspartners och sommarjobbande ungdomar
 • Vi arbetar för en mångfald inom vår organisation
 • Vi jobbar för att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och får utvecklas
 • I samverkan med över 100 organisationer inom ungdomsidrott, kulturevenemang och mångfald jobbar vi för ett gott och aktivt Jönköping med omnejd