Hållbarhets- och årsredovisning


Hållbarhet finns med som en naturlig del i vår verksamhet och i vårt uppdrag som energileverantör i Jönköpingsregionen. I hållbarhets- och årsredovisning beskriver vad vi gör, vad vi står för, vilka mål vi siktar mot och hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Här hittar du också vår ekonomiska redovisning.

For.webb4.jpg

Vi arbetar ständigt med förbättringar i vår verksamhet som gör att vi blir mer hållbara inom flera olika områden. Genom att hållbarhetsredovisa skapas en helthetsbild av var vi befinner oss idag och vad vi behöver fokusera på framöver. Vår verksamhet baseras på samhällsnyttiga funktioner som el, fjärrvärme och stadsnät som bidrar till ett utveckling av den hållbara staden. Vi finns nära våra kunder och tillsammans med dem vill vi bidra till ett hållbart samhälle. 

Hållbarhets- och årsredovisning 2018 - för läsning på skärm

Hållbarhets- och årsredovisning 2018 - för utskrift

Året i korthet 2018 - nyckeltal från året

 

Tidigare redovisningar
___

2017

Hållbarhets- och årsredovisning 2017 - för läsning på skärm 

Hållbarhets- årsredovisningen 2017 - för utskrift

Året i korthet 2017
 

Tidigare år

Hållbarhetsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Årsredovisning 2014 (pdf)