Tillsammans för ett mer hållbart Jönköping


Hållbarhet finns med som en naturlig del i vår verksamhet och i vårt uppdrag som energileverantör i Jönköpingsregionen. Sedan 2017 gör vi en samlad Hållbarhets- och årsredovisning.

Genom att vi gör smarta val i vardagen kan vi tillsammans göra Jönköping mer hållbart.

Fjärrvärme

Med fjärrvärme kan vi ta vara på energi som annars skulle gå förlorad. Ofta gör vi dessutom el samtidigt. Vi eldar med hög verkningsgrad och kan använda många olika bränslen. Röken som bildas renas effektivt genom tvättning centralt innan den släpps ut i skorstenen. 

Energi ur avfall och biobränsle

På kraftvärmeverket Torsvik gör vi el och värme. I det avfallseldade verket gör vi årligen energi motsvarande 2000 tankbilar med olja. Sedan 2014 producerar vi också el och värme genom att elda restavfall, bland annat grenar och toppar, som är rester från skogsindustrin. Att göra kraftvärme, det vill säga värme och el samtidigt, är extra klimatsmart.

Värme i retur

Både i Jönköping och Huskvarna tar vi vara på värme från avloppsvatten. Vi värmer fjärrvärmevattnet med värmen från renat avloppsvatten från kommunens reningsverk och från pappersbruket vid Munksjön.

Endast förnybar el

All el som Jönköping Energi säljer är 100 procent förnybar. Det är 40 procent som är lokalt producerat. Den görs av förnybara och återvunna bränslen som biobränsle och avfall och av sol, vatten och vindkraft.

Tanka genomtänkt

 I Jönköping finns flera laddstolpar där du kan tanka din elbil, några av dem ligger vi bakom. Vi erbjuder även laddlösningar till villor, arbetsplatsen, företag och fastighetsägare. Det ska vara smidigt att köra elbil och enkelt att starta sin resa med fulladdade batterier.

Kyla från Vättern

Vi drar nytta av Vätterns kalla vatten. Både Högskolan, statliga verken och många butikslokaler i centrum kyls av fjärrkyla och slipper använda kylmaskiner med freoner.

Korta fakta om oss

  • Jönköping Energi är en koncern med fyra bolag inklusive moderbolag
  • Omsättningen för 2018 låg på 1,4 miljarder kronor och vinsten före skatt slutade på 152 miljoner
  • Sedan 2016 görs årligen en koncernårsredovisning och sedan 2017 redovisar vi allt i vår hållbarhets- och årsredovisning
  • Knappt 300 anställda

Hållbarhets- och årsredovisning

Varje år presenterar vi en samlad hållbarhets- och årsredovisning för koncernen Jönköping Energi inklusive dotterbolag.

Läs vår senaste hållbarhets- och årsredovisning

Tillsammans för ett mer hållbart Jönköping

Tillsammans med dig som kund skapar vi ett mer hållbart Jönköping genom smarta lösningar för idag och framtiden.

Tillsammans är vi en god kraft för kommande generationer

Ska du fakturera oss?

Här har vi samlat information som kan vara bra att veta när du som leverantör ska fakturera något av våra bolag.

Uppgifter om fakturering

Hur jobbar vi med hållbarhet?

Allt vi gör, men också allt vi inte gör, påverkar oss nu och i framtiden. Det hållbara samhället börjar i vår vardag och omfattar både miljö, ekonomi och det sociala.

Läs mer om hur vi på Jönköping Energi jobbar med hållbarhet

Uppförandekod

Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi tagit fram en uppförandekod som riktar sig till leverantörer och entreprenörer. I Uppförandekoden tar vi ställning för grundläggande mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljö, hälsa och säkerhet och motver

Läs mer om vår uppförandekod

Betala din faktura

Du får en samlad faktura över alla dina tjänster hos oss. Bekvämt och smidigt för dig. Vi erbjuder flera olika alternativ för dig att ta emot och betala din faktura.

Läs mer om alla sätt att ta emot din faktura från oss