Fakturering


Ska du fakturera något av våra bolag i koncernen? Det är viktigt att du ställer din faktura till rätt bolag. Fråga din kontaktperson om du är osäker kring vilket bolag din faktura ska gå till.

Faktura via e-post

Skicka gärna fakturor som pdf-dokument till oss. Bifoga din pdf-faktura i ett e-post till oss, adress för respektive bolag hittar du här nedanför. Tänk på att enbart skicka en faktura per e-post. Använd följande adresser för respektive bolag:

Jönköping Energi AB
jeab.faktura@jonkopingenergi.se

Jönköping Energi Nät AB
jenab.faktura@jonkopingenergi.se

Jönköping Energi Biogas AB
jebio.faktura@jonkopingenergi.se

Att ha med på fakturan

Eftersom vi använder elektronisk fakturahantering krävs viss information på fakturan. Detta för att fakturan inte ska returneras till avsändaren för komplettering.

  • Fullständigt bolagsnamn - Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB
  • Vår referens - Namn/attestsignatur, t ex Pelle Karlsson/NNN
  • Eventuell märkning - Om er beställare angivit t ex arbetsordernummer, inköpsordernummer eller projektnummer bör även denna information finnas på fakturan.

Samlingsfakturor

Vi kan inte ta emot samlingsfakturor utan behöver en faktura per inköp.

Organisationsnummer

Jönköping Energi AB
Organisationsnummer: 556015-3354
VAT: SE556015335401

Jönköping Energi Nät AB
Organisationsnummer: 556449-7575
VAT: SE556449757501

Jönköping Energi Biogas AB 
Organisationsnummer: 556742-8890
VAT: SE556742889001

Huskvarnaåns Kraft AB 
Organisationsnummer: 556043-4960
VAT: SE556043496001

Faktureringsadress

Adress för samtliga bolag om du inte har möjlighet att skicka fakturan till oss via e-post

Box 5150
550 05  JÖNKÖPING