En god kraft för ett gott samhälle

En god kraft för ett gott samhälle