2020-10-28

Vi rekommenderar dig att göra ett aktivt val av elhandelsavtal

Jönköping Energi har förekommit i en kartläggning av elhandelsföretag och deras prissättning för anvisningsavtal. Om du som kund inte tecknar något elhandelsavtal när du exempelvis ska flytta in i nytt boende, har ett avtal som löper ut eller av annan orsak inte valt att teckna något avtal kommer du få ett anvisningsavtal för att lampan ska fortsätta lysa. Det anvisade avtalet har ofta ett högre pris än andra avtalsformer. Inom vårt område är det knappt 8 500 kunder som inte gjort något val.

- För att kunna använda el behöver man ha ett elhandelsavtal. Väljer kunden inte aktivt något avtal blir det automatiskt ett anvisningsavtal. Det är mer fördelaktigt att aktivt välja ett elhandelsavtal, säger Carl Dohlsäter, enhetschef energihandel på Jönköping Energi.

Jönköping Energi kontaktar kunder med anvisningsavtal flertalet gånger under året med uppmaning att välja en annan avtalsform eftersom det oftast blir billigare för kunden. Informationen skickas bland annat ut som välkomstbrev samt fyra gånger om året med följebrev till fakturan. Om man som kund har ett anvisningsavtal går det när som helst att byta till ett annat, det är alltså ingen bindningstid.

Hur vet jag om jag betalar ett anvisat pris?
Kontrollera din faktura. Om du skulle ha ett anvisat avtal anges detta på fakturan.
Är du osäker så ta en kontakt med oss på Jönköping Energi eller din elhandelsleverantör.

- Det är viktigt att man är aktiv som kund och tittar på sin faktura vilket avtal man har idag. Står det tillsvidarepris eller anvisat pris hjälper vi gärna till att byta till en förmånligare avtalsform. Det är enkelt att byta, antingen via vår webb eller kontakta oss så hjälper vi gärna till, säger Carl Dohlsäter

Mer information
Läs mer om Jönköping Energis olika elhandelsavtal
Teckna elhandelsavtal
Kontakta Kundcenter, 036-10 82 20

Kontaktperson
Carl Dohlsäter
Enhetschef Energihandel
036-10 83 57