2020-03-20

Stödpaket från Jönköpings kommun till lokala näringsidkare och ideellt föreningsliv

Jönköpings kommun går nu ut med ett stödpaket för att underlätta för ideella föreningar och lokala näringsidkare inom restaurang, hotell och mindre butiker som en följd av coronaviruset. Med näringsidkare avses i nuläget restauranger, hotell och mindre butiker.

För kunder hos Jönköping Energi innebär det att fakturor till näringsidkare och ideella föreningar går att skjutas upp om kunden så begär.

Läs mer om kommunens stödpaket