2018-11-26

Samråd enligt miljöbalken – Hetvattencentral Huskvarna

För att långsiktigt trygga leveransen av fjärrvärme i Huskvarna kommer kapaciteten att fördubblas så att den totalt installerade effekten därefter kommer att uppgå till 36 MW. Jönköping Energi avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet vid hetvattencentralen på Kungsgatan 41 i Huskvarna.

Hetvattencentralen kommer fortsätta att vara en reserv- och spetsanläggning som normalt endast är igång under kalla perioder eller vid driftstörningar i det övriga fjärrvärmenätet.

Utsläpp till luft kommer att ske via den befintliga 40 meter höga skorstenen och i övrigt kommer verksamheten endast att medföra marginell miljöpåverkan. Verksamheten och beskrivning av miljöeffekter finns i det samrådsunderlag som har tagits fram inför tillståndsprövningen.

Underlaget inför samrådet kan du läsa i sin helhet här.

Vill du veta mer kan du kontakta hållbarhetschef Margareta Karsberg, 036-10 83 17

Vi vill få eventuella synpunkter senast 2018-12-15 via e-post info@jonkopingenergi.se eller post till Jönköping Energi, Box 5150, 550 05 Jönköping.