2018-10-31

Fortsatt stabil prissättning för fjärrvärmen

Jönköping Energi erbjuder oförändrade priser under 2019 för kunderna som har fjärrvärme till sina villor. Det stod klart på tisdagskvällen då det presenterades under den årliga fjärrvärmeträffen.

– Med ett år bakom oss som kännetecknas av ett bra effektiviseringsarbete och få avbrott i produktionen, gläder det oss att kunna meddela oförändrade priser för 2019. Vi har som mål att hålla en stabil prissättning över tid och det lyckas vi med. Det är vår ambition att vår prisnivå ska vara i det lägre intervallet bland jämförbara städer, säger affärsområdeschef Joacim Cederwall. Framöver kommer vi även fortsatt att ha fokus på hållbara energilösningar och därmed minskad fossil oljeanvändning.

Kraftvärmeverket på Torsvik är hjärtat

Totalt har Jönköping Energi ca 4 300 villakunder som har fjärrvärme. Värmen produceras till största delen i vår anläggning på Torsvik. Anläggningen består av två kraftvärmeverk som tillsammans producerar 90 % av fjärrvärmebehovet och drygt 30% av den el som används i vårt nätområde. Den el vi producerar i de båda verken motsvarar hushållsel till mer än 25 000 hushåll.

På det ena kraftvärmeverket eldar vi avfall och i det andra eldar vi biobränsle. Det avfallseldade verket som stod klart 2006 är igång dygnet runt, året runt, sånär som på några veckors stopp för underhåll. Det senaste tillskottet är en biobränsleeldad panna som stod klar hösten 2014. Den är igång under nästan hela året utom under sommaren och minskar behovet av mindre anläggningar i fjärrvärmeområdet.