2020-06-30

Först i världen med självförsörjande hyreshus

Vätterhem, Jönköping Energi, Skanska och Yellon bygger med samlade krafter två helt självförsörjande hus på Öxnehaga, utan anslutning till några nät.

Off-grid husen som omfattar 44 lägenheter blir helt självförsörjande när det gäller energi, vatten, avlopp och ventilation. Projektet är unikt då det aldrig tidigare gjorts något liknande i ett flerbostadshus.

Fyra likvärdiga hus varav två off-grid
Totalt byggs fyra till synes likadana lågenergihus varav två av dem dessutom går under kategorin plusenergihus. Detta gör att exakta jämförelsetal kan tas fram när det utförs mätningar i de olika husen. Vätterhem investerar långsiktigt genom detta projekt då minskad energiförbrukning på sikt leder till lägre kostnader.

-Genom detta forskningsprojekt vill vi minska vårt klimatavtryck och dra lärdom av ny teknik och innovativa lösningar som appliceras i off-grid husen, för att sedan kunna använda delar av detta även i vårt befintliga bostadsbestånd, säger Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem.

Samarbete mellan flera aktörer
Vätterhem kommer att äga och förvalta hyreshusen för kvarteret Slåttertiden som Skanska fått i uppdrag att bygga. Jönköping Energi ansvarar för driften av energisystemet och lagring av energi i husen vars arkitektur är skapad av Yellon.

Såhär fungerar det
Basen är solenergi och lagring av energi med hjälp av batterier och en bränslecell som omvandlar el till vätgas. Vätgasen säsongslagras under marken och via bränslecellen omvandlas gasen till el som i sin tur driver värmepumpar och sköter elförsörjningen när solen inte skiner.

- Att hitta effektiva sätt för mikroproduktion, lagring och energieffektiva fastigheter är en del av det framtida boendet. Där vill Jönköping Energi vara med och bidra med kunskap och erfarenhet som både utvecklar oss och fastighetsägare i vår region, säger Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi.

Vattenförsörjningen kommer från regnet som fångas upp i dammar för att sedan renas och återcirkuleras. Bakom detta ligger många innovationer och hanteringen av livsmedelsvatten och hygienvatten sker på olika sätt.

Avloppet renas och återcirkuleras via forcerad rening och när det gäller ventilationen ska termitventilation som använder markens kyla respektive värme beroende på säsong testas.

Vad kostar detta?
Den totala merkostnaden för de två off-grid husen hamnar på cirka 50 mkr. Stöd på 25 mkr är sökt hos Energimyndigheten, resterande kostnad delas upp mellan Vätterhem och Jönköping Energi. Produktionskostnaden för de 44 hyresrätterna i de självförsörjande husen beräknas kosta 160 mkr. Tack vare lägre driftskostnader räknar Vätterhem med att hämta in extrainvesteringen inom loppet av 10 år för att den därefter ska generera ett överskott.

För mer information kontakta
Vätterhem, Raymond Paska 070-791 49 56
Jönköping Energi, presstelefon 036-10 82 45