2020-04-15

​Goda krafter ger gott resultat för Jönköping Energi

Att bidra till utveckling av ett hållbart samhälle är Jönköping Energis uppdrag. Det gör vi genom att leverera attraktiva energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är att vara en god kraft för ett gott samhälle. Jönköping Energi avslutar ett framgångsrikt 2019 med en omsättning på 1,4 miljarder och 138 miljoner i vinst.

Genom att erbjuda smarta lösningar för el, värme, kyla, fordonsladdning, elnät och digital kommunikation kan Jönköping Energi påvisa många initiativ under 2019 som visar på den goda kraften.

– Aldrig har teknikutvecklingen gått så snabbt och vi måste fortsätta erbjuda smarta lösningar. Det är de som tror på framtiden och tror saker går att påverka som faktiskt också kommer att bli de som gör det - vi på Jönköping Energi är en av dem, säger Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi.

Stadsnätet expanderar och erbjuder nya möjligheter
Jönköping stadsnät Wetternet växer och under 2019 har över 3 000 villor, drygt 900 lägenheter och över 200 nya företagsanslutningar kopplats in. Totalt är det över 32 000 hushåll och över 1 900 företag anslutna till stadsnätet.

Under året har bland annat två olika projekt bedrivits för att testa ny teknik i Lora-nätet. Det ena för att söka efter läckage i fjärrvärmenätet och det andra för att digitalisera väderstationer med hjälp av sensorer. De digitala väderstationerna ska ge säkrare vägbanor och hjälpa Tekniska kontoret med halkbekämpning. Jönköping är först i Sverige med att testa tekniken för det här ändamålet.

Ett samarbete tillsammans med Vätterhem har resulterat i att alla hyresgäster får bredband som en del av lägenhetens standardutrustning. Detta omfattar samtliga närmare 8 650 lägenheter.

Smart laddning av elbilar fortsätter att utvecklas
Under året har satsningen på laddning för elbilar och elhybrider ökat. Jönköping Energi erbjuder företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner helhetslösningar för laddning genom både installation och smarta administrationstjänster. Det ska vara enkelt för kunden att minska sitt klimatavtryck, bidra i omställningen till hållbara transporter och starta varje resa med fulladdade batterier.

Fjärrvärmekunderna är de nöjdaste i Sverige
För Jönköping Energi avslutades året på bästa möjliga sätt då koncernen hamnade bland topp tre hos de energibolagen med mest nöjda kunder i Svenskt kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning. När det gäller fjärrvärme har Jönköping Energi de mest nöjda kunderna i både privat- och företagskategorin.

– Jag gläds åt ett fantastiskt 2019, men nu fokuserar vi framåt och fortsätter leverera och utveckla energi- och kommunikationslösningar för ett gott samhälle, avslutar Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi.

Mer information
Läs kortversionen av hållbarhets- och årsredovisningen
Läs hela hållbarhets- och årsredovisning på Jönköping Energis webbplats

Kontakt hos Jönköping Energi
Pressnummer: 036-10 82 45


Kort fakta

  • 45 miljoner av vår vinst har delats ut till vår ägare Rådhus AB och därmed till Jönköpings kommun.
  • Tillsammans med våra kunder har undvikit koldioxidutsläpp med 333 270 ton.
  • Vi har installerat nästan 60 solcellsanläggningar hos privatkunder och 12 anläggningar hos företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
  • Anslutit 3000 villor, 900 lägenheter och 130 företag till Jönköping stadsnät Wetternet.
  • Första elbussen började rulla i Jönköping, busslinje 17 som utgår från Strandängen är den första elbussen i vår stad.
  • 8 nya publika laddplatser för elbilar i Jönköping.
  • Tillsammans med våra kunder har vi undvikit koldioxidutsläpp med 333 270 ton.
  • Totalt har vi gått från 250 till nästan 440 elproducenter i vårt elnät under året.