2019-12-13

Digitala väderstationer ska ge säkrare vägbanor

Sensorer i vägbanorna ska kunna hjälpa Tekniska kontoret med halkbekämpning, i ett projekt där Jönköping Energi och Tekniska kontoret testar ny teknik. Det är med hjälp av givare som signaler sänds till ett datasystem som samlar ihop informationen. Jönköping är först i Sverige med att testa tekniken för det här ändamålet.

Det byggs ett nytt trådlöst nät i stora delar av världen. I Jönköping är det Jönköping Energi som bygger och äger nätet – den Regionala Stadshubben. Nätet ger möjligheter att koppla på sensorer av olika slag som tillsammans kan förenkla för personal som arbetar med driftfrågor. Man kan med hjälp av sensorerna få in information från stora geografiska områden som exempelvis temperatur i vägbanorna.

– Möjligheterna att använda Stadshubben är många. Nu testar vi att använda sensorer för att mäta lufttemperatur, luftfuktighet och temperatur i vägbanan, säger Patrik Casta på Jönköping Energi. Vi samarbetar med Öresundskraft och är medlemmar i StadshubbsAlliansen. Alliansen är ett antal regionala Stadshubbar som samverkar både affärsmässigt och tekniskt och tillsammans bygger vi Smarta städer.

Projektet löper på under vintern
Testprojektet görs tillsammans med Tekniska kontoret och tillsammans med Trafikverkets väderstationer blir det ett bra beslutsunderlag för beredskapsarbetsledarna hur de ska prioritera halkbekämpningen i kommunen.

– Uppgifterna som vi får via sensorerna är mycket värdefulla för oss. Det ger oss möjlighet att lägga våra resurser där de behövs som bäst. Vi ser med spänning fram emot resultatet av testprojektet och hoppas att vi har hittat en framtidslösning med sensorer, säger Reimer Selero som är projektledare på Tekniska kontoret.

Projektet kommer att pågå under vintern och kommer att utvärderas till sommaren.

Kontaktpersoner:
Patrik Casta, Driftansvarig Jönköping Energi, 036-10 83 92
Glenn Lunell, Affärsutvecklare Jönköping Energi, 036-10 83 07
Reimer Selero, Projektledare Tekniska kontoret, 036-10 26 33

Vad är Regional Stadshubb?

  • Nätet byggs ofta av ett lokalt energibolag men det finns andra aktörer
  • Jönköping Energi äger och bygger nätet i Jönköpings kommun
  • Nätet är byggt för små datamängder
  • Nätet kan hantera stora mängder sändare och givare
  • Sändaren sover och vaknar med visst intervall och skickar data
  • Data som samlas in kan användas för att övervaka och skapa tjänster för smarta samhällen och bostäder för att förebygga halka, fuktskador i fastigheter som exempel.