2019-08-08

Jönköping är 40,3 öre/kWh billigare än snittet i Sverige

– Vi är stolta över att ha ett av Sveriges bästa elnätspriser, säger Inger Niss, Affärsområdeschef på Jönköping Energi och fortsätter. Man kan känna sig trygg som kund hos oss, vi jobbar för att leverera ett stabilt elnät med så kort avbrottstid som möjligt, naturligtvis till så låg kostnad som möjligt. Det ligger i vårt uppdrag som Jönköpingsbornas egna energibolag

Jönköping Energis låga nätavgifter är något som sticker ut gentemot andra elnätsbolag i Sverige, något som Hyresgästföreningen uppmärksammat. Enligt Nils Holgerssonrapporten är Jönköping Energi åttonde billigaste elnätet2019 och har det lägsta elnätspriset i Jönköpings län. I jämförelsen ligger elnätsavgiften på 56,6 öre/kWh jämfört med snittet i Sverige på 96,7 öre/kWh. Det gör Jönköping till en bra stad att bo i med avseende på leveranssäkerhet och elnätspris.

En anledning till det lägre priset är att Jönköping Energi inte utnyttjar den intäktsram som Energimarknadsinspektionen, Ei, har beslutat.
Inger Niss, Affärsområdeschef Elnät berättar:
–Kunderna ställer krav på oss som elnätsbolag via vår ägare Jönköping kommun. Vi gör de åtgärder som krävs för att utveckla ett väl fungerande elnät samtidigt som vi arbetar för att hålla elnätspriset på lägsta möjliga nivå. 

Expansiv region
I flera delar av landet ser vi att elnätet inte har kapacitet att föra elen vidare dit den behövs, dvs att det finns flaskhalsar i elnätet. Det sätter stopp för exempelvis utbyggnad av bostäder och industrier. Det är en utmaning energibranschen står inför. I Jönköping förstärks elnätet löpande, vilket är en förutsättning för den fortsatta starka och positiva utveckling som äger rum i Jönköping idag.

– Vi på Jönköping Energi vill vara en god kraft för ett gott samhälle och medverka till regionens tillväxt. Under de senaste åren har stora investeringar gjorts i elnätet vi äger, vilket är en förutsättning för att regionen kan fortsätta expandera, berättar Inger Niss, Affärsområdeschef Elnät.

De senaste året har bland annat flera transformatorstationer bytts ut och ett nytt styrsystem ska införas. Nya elkablar kopplar in både nya och gamla stadsdelar i Jönköping. På landsbygden förstärks bl.a. elnätet i Grännaområdet i samarbete med utbyggnationen av fibernätet. Det i kombination med att Jönköping Energi satsar på fjärrvärme, som dels genererar el i kraftvärmeverket på Torsvik, men framför allt avlastar elnätet under kalla perioder genom att undvika el till uppvärmning. Det gör att Jönköpings elnät förblir stabilt.

- Intresset för att utnyttja bl.a. solenergi är dessutom fortsatt stort och för oss som elnätsbolag gäller det att skapa förutsättningar för att den, och även annan framtida utveckling, ska kunna gå framåt. Det är en av många spännande utmaningar som vi arbetar vidare med. Det kommer behövas investeringar även i framtiden men vårt mål är att bibehålla ett bra pris för våra kunder, avslutar Inger Niss.

* Nils Holgersson-rapporten kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner och jämför siffrorna med varandra.


Fakta Jönköpings elnät 
Totalt jobbar nästan 100 personer med att skapa ett tryggt elnät som sträcker sig över stora delar av Jönköping kommun och levererar el till drygt 56 000 kunder. Jönköpings elnät består av 3 000 km elkabel, 19 fördelningsstationer, 980 nätstationer och 7 200 kabelskåp. 


Så funkar det - Elprisets olika delar

Elpriset består av tre olika delar:
1. Myndigheternas skatter och avgifter
2. Elnätsavgiften – kostnaden för överföringen av el från producent till konsument via elnätet (ska t.ex. bekosta kablar, nätstationer, transformatorer m.m.).
3. Elhandelspriset – kostnaden för den energi som du använder och där du själv kan välja elleverantör.

Mer information
Lägst elnätsavgift för hyresgästerna i Jönköping
Nils Holgersson rapporten 2019
Vardagsrevolutionen kom med elektrifieringen
Jönköping Energis elnät

Kontaktperson
Inger Niss, Affärsområdeschef Elnät
Jönköping Energi
Tel. 036-10 82 61