2019-06-24

Maria Bolin Anvill blir ny vd för digital energisatsning

Jönköping Energi har tillsammans med fyra andra energibolag bildat Utvecklingsklustret Energi AB. I september startar den nya vd:n, Maria Bolin Anvill, sitt arbete.

Det är Jönköping Energi tillsammans med Öresundskraft, Jämtkraft, Tekniska Verken och Umeå Energi som är initiativtagare till bolaget. Samverkan har pågått under cirka ett år och Utvecklingsklustret Energi AB bildades efter årsskiftet. Styrelseordförande är Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi, och nyrekryterad vd är Maria Bolin Anvill, som idag är vd på företagsinkubatorn Lead med koppling till Linköpings universitet. Maria har en forskarbakgrund och har bland annat också varit affärsområdeschef på innovationsavdelningen inom Sectra.

- Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Maria, säger Fridolf Eskilsson. Hon har såväl bred erfarenhet som gedigen kompetens att leda bolaget. Vi vill vara i täten av utvecklingen mot nya digitala tjänster inom energibranschen. Utvecklingsklustret Energi är en strategisk satsning för att snabbare kunna erbjuda innovativa energitjänster som hjälper våra kunder att leva mer hållbart.

Syftet med Utvecklingsklustret Energi AB är att tillsammans möta framtidens utmaningar inom digitalisering och göra det enkelt och attraktivt med hållbar energianvändning. Kunderna ska på ett smidigt sätt få kontroll och överblick över hur de kan leva mer hållbart.

- Jag ser verkligen fram emot att leda arbetet inom Utvecklingsklustret Energi AB, säger Maria Bolin Anvill, som tillträder tjänsten som vd i september. Energibranschen är oerhört spännande och under stor förändring vilket gör att vi kommer behöva samarbeta snabbt och agilt med utveckling av både teknik och affärsmodeller.

Utvecklingsklustret Energi AB har sitt huvudkontor i Linköping. Inom bolaget finns, förutom satsningen på en digital kundplattform, även ett delägarskap i Power2U som utvecklar energioptimeringstjänster för fastighetsbranschen där energi flyttas i tid och rum, så att den finns där och när den behövs.

- Våra kunder ställer högre krav på oss att erbjuda smarta, enkla och hållbara energilösningar i framkant av teknikutvecklingen, säger Mats Palmérus, vice vd och ansvarig för strategisk utveckling på Jönköping Energi. Genom samverkan kan vi öka utvecklingstakten och erbjuda våra kunder smarta lösningar snabbare.