2018-11-27

​Jönköpingsborna är nöjda med sitt energibolag

Årets nationella kundundersökning inom energibranschen är klar. Jönköping Energi ligger kvar på en stabil plats bland de bolag som har de mest nöjda kunderna. 
– Många bolag skulle vara överlyckliga över våra resultat. Men nöjda blir vi först när vi har Sveriges nöjdaste kunder bland alla bolag i Svensk Kvalitetsindex (SKI) mätning. Vi uppmanar därför våra kunder att återkoppla till oss mer så att vi kan bli ännu bättre, säger vd Fridolf Eskilsson.

Den nationella undersökningen som SKI genomfört visar bland annat att Jönköping Energi har tagit kliv fram när det gäller kundnöjdheten för elhandel.

– Det är extra roligt att vi har en så stark siffra när det gäller elhandel, som är ett konkurrensutsatt affärsområde. Vårt budskap om att vi är Jönköpings egna elbolag och att all vår vinst går tillbaka till kommunen verkar ha landat hos våra kunder, säger Fridolf Eskilsson.

Något som också sticker ut i årets undersökning är att siffrorna för hur benägen man är som kund att rekommendera Jönköping Energi till andra. Den siffran är hög för alla affärsområden som har undersökts.

– Man får inte glömma att det är mycket tack vara alla kompetenta medarbetare hos oss som gör det möjligt att vi kan få så här fina siffror i undersökningen. Och just kundupplevelsen är något som vi ständigt jobbar med att förfina, säger Fridolf Eskilsson.

Hållbarhet och samhällsengagemang är viktigt
I undersökningarna har SKI kunnat se att kundnöjdheten för branschen som helhet är oförändrad. Trenden är att kunderna vill se samhällsengagemang och en tydligare miljöprofil. Till exempel visar undersökningarna att intresset för att själv producera el har ökat drastiskt jämfört med tidigare år. Förändringen är tydligast bland privatkunder.

Lokalproducerad el
Den el vi producerar motsvarar 44 % av elbehovet hos våra kunder. Fördelningen är 79 % kraftvärme, 17 % vattenkraft och 4 % vindkraft. 

Om Svenskt Kvalitetsindex
Undersökningen av energibranschen utförs årligen under oktober. Större aktörer är alltid en del av mätningen, medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras offentligt.

Läs mer om energibranschens undersökning

Kontakt
Jönköping Energis presstjänst, 036-10 82 45