2018-11-22

​Jönköping lyser orange i kampen mot våld

Den 25 november – den internationella dagen för att avskaffa våld mot kvinnor – är starten på de så kallade 16 days of activism, en årlig internationell kampanj mot könsbaserat våld. Kampanjen slutar den 10 december, som är den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Liksom 2017 samverkar Jönköpings två Zontaklubbar med Jönköping Energi och lyser upp Munksjöbron i orange – den gemensamma färgen för alla aktiviteter som görs världen över.

I år utökas samarbetet genom att Jönköpings kommun på initiativ av UN Women, lyser upp Rådhuset, Hoppets torg, Hovrättstorget och Lillsjöplan.

Orange för att skapa medvetenhet

Med den orangea färgen vill vi lyfta och skapa medvetenhet om att - kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter - alla människor har rätt att leva ett liv fritt från våld.

Zonta International, en global organisation med 30 000 medlemmar, arbetar genom stödjande insatser och påverkansarbete, för att främja flickors och kvinnors rättigheter runt om i världen. Organisationens kampanj under de 16 dagarna har titeln Zonta says NO. Jönköping Energi välkomnar möjligheten att i samarbete med Zonta uppmärksamma boende i Jönköping genom att färgsätta Munksjöbron i orange.

– På Jönköping Energi arbetar vi för att vara en god kraft för ett gott samhälle. Dagligen passerar tusentals personer över Munksjöbron och genom att lysa upp bron och uppmärksamma kampanjen mot könsbaserat våld hoppas vi inspirera till dialog kring problemet. Alla kan bidra till att förebygga och få ett slut på alla former av våld mot kvinnor och flickor, säger Jessica Alaniesse Karlsson, chef Marknad och Kommunikation, Jönköping Energi.

Hur ser det ut i Jönköpings kommun?

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) polisanmäldes under år 2017, 325 brott mot kvinnor över 18 år. Siffror som stämmer till eftertanke.

Zontas mål

Vi vill att våld, hot och trakasserier mot kvinnor skall upphöra. Barn ska inte kunna ingå äktenskap före myndighetsdagen eller mot sin vilja.

Vi anser att alla kvinnor ska kunna leva ett liv utan risk för våld, hot eller trakasserier. Alla barn ska få möjlighet att vara barn och inte riskeras att bli bortgifta. I många länder, även i Sverige, berövas flickor sin barndom och självbestämmande och förlorar sin rätt till utbildning och ett värdigt liv.

Kontaktpersoner
Caisa Björndal, president i Jönköpings Zontaklubb, 070-954 14 80
Ingela Alm, president i Jönköping II Zontaklubb, 076-110 21 22
Jessica Alaniesse Karlsson, Chef Marknad och kommunikation, Jönköping Energi, 070–6330478