2018-10-10

Solen tar bättre än du tror redan på Jönköping Airport

Som ett led i att göra Jönköping Airport till en grön flygplats installerar Jönköping Energi solceller på terminalhallens tak. Att producera el med hjälp av solceller har både blivit enklare och billigare under de senaste åren. Det är en lönsam affär såväl ekonomiskt som hållbart.

I oktober börjar solcellerna på flygplatsen att producera el och den beräknade årsproduktionen är på dryga 200 000 kWh vilket motsvarar årsförbrukningen för 14 normalstora villor. Den el som produceras på flygplatsen kommer till största del användas direkt av flygplatsen, men vid tillfällen när produktionen överstiger flygplatsens behov säljs överskottet av el vidare.
– Solcellsinstallationen är en del i arbetet som sker tillsammans med våra kunder för att stärka deras arbete mot en mer hållbar verksamhet, säger Markus Carpvik, chef företagsmarknad på Jönköping Energi.

Solceller ett steg mot grön flygplats
Jönköping Airport arbetar systematiskt med att minska sin klimatpåverkan. Sedan tidigare har effektiviseringar inom energi genomförts, bl.a. går alla fordon på flygplatsen på biobränsle, elbilsladdning för besökare har installerats och inom kort påbörjas satsning krig uppvärmning av flygplan samt markvärme.
– Vi arbetar hårt mot att bli en grönare flygplats och solcellerna tillsammans med tidigare satsningar tar oss mot vårt mål mot en grönare flygplats säger Rony Forsberg, VD, Jönköping Airport.

Solen tar bättre än du tror
Många av flygplatsens resenärer har siktet inställt på varmare breddgrader genom alla charteravgångar.
– Det är roligt att se passagerarnas positiva reaktioner när vi informerar om vår satsning på solceller och att solen även hemma i Jönköping kan ge energi, säger Per Eliasson, Fastighetschef på Jönköping Airport.

El från solen enklare än du tror
Som leverantör och samarbetspartner har Jönköping Energi varit med från start till helt färdig solcellsanläggning.
– Vi tar hand om allt från projektering, tillstånd och slutligen installation. Men även när anläggningen är klar finns vi till hands för att säkerställa produktionen, hantera elcertifikat och köpa eventuellt överskott av producerad el, säger Markus Carpvik.

Fakta om anläggningen på Jönköping Airport:
Totalt 789 st solcellspaneler av typ polykristallina
Installerad effekt 213 kW
Beräknad årsproduktion: 206 500 kWh/år

Mer information
https://www.jonkopingenergi.se/vi-erbjuder/solceller

Kontaktpersoner
Markus Carpvik, chef Företagsmarknad Jönköping Energi
Tel: 036-10 83 65
markus.carpvik@jonkopingenergi.se

Rony Forsberg, VD Jönköping Airport
Tel: 036-31 12 01
rony.forsberg@jkgairport.se