2017-11-28

​Munksjöbron lyser orange för att avskaffa våld mot kvinnor

Jönköping Energi är med och stödjer den internationella dagen för att avskaffa våld mot kvinnor genom att lysa upp Munksjöbron i orange. Färgen är gemensam för alla aktiviteter som görs världen över. Den 25 november är starten på de så kallade 16 days of activism, en årlig internationell kampanj mot könsbaserat våld.

Den internationella dagen för att avskaffa våd mot kvinnor genomfördes tillsammans med Zonta International. Det är en global organisation med 30 000 medlemmar som arbetar genom stödjande insatser och påverkansarbete för att främja alla kvinnors rättigheter i alla åldrar runt om i världen. Samarbetet föll sig naturligt för Jönköping Energi eftersom jämlikhet och lika rättigheter är något som är grundläggande för ett gott samhälle.

– Dagligen passerar tusentals personer över Munksjöbron och genom att lysa upp bron och uppmärksamma kampanjen mot könsbaserat våld hoppas vi inspirera till dialog kring problemet. Alla kan bidra till att förebygga och få ett slut på alla former av våld mot kvinnor och flickor, säger Jessica Alaniesse-Karlsson, marknads- och kommunikationschef, Jönköping Energi.

Jönköping Energi strävar efter att vara en god kraft för ett gott samarbete och arbetar bland annat med att stödja i jämställdhetsfrågan. Bland annat är vi med och utser Årets unga ledande kvinna i Jönköping.

Efter de 16 dagarna kommer ljusen på Munksjöbron att lysa röda inför julen.

Mer information
Läs mer om Zontas kampanj 

Kontaktperson för journalister
Jessica Alaniesse-Karlsson
Marknads- och kommunikationschef Jönköping Energi
Telefon: 036-10 82 38